Diyarbakır Mimarlık ve Kent Sempozyumu 2013

TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen Mimarlık ve Kent Sempozyumu 14 Eylül 2013 tarihinde yapılacak.

Program

10:00-10:30: Kayıt

10:30-11:00: Açılış Konuşmaları

11:00-11:30: Geçmişten Günümüze Diyarbakır/ Nevin SOYUKAYA Diyarbakır Kalesi ve Kenti Alan Başkanı

11:30-11:45: ARA

11:45-13:00: 1. OTURUM “Tarihi Kentlerdeki Değişim Süreçleri”
Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY/Moderatör

Diyarbakır Koruma Amaçlı İmar Plan Süreci/ Murat ALÖKMEN /DBB İmar ve Şehircilik Daire Bşk.

Kentlerin Dönüşümünde “Tarihi Kentsel Peyzaj” Kavramının Sunduğu Olanaklar / Prof. Dr. İclal DİNÇER

“Kent ve Kimlik” / Yrd.Doç.Dr. Abdürrahim ÖZMEN

13:00-14:00: YEMEK ARASI

14:00-15:30: 2.OTURUM “Kapitalizm ve Kentler”

Prof. Dr. Güven Arif SARGIN/Moderatör

Kentlerde Dönüşümün Sınırları: Kimlik Sorununa Direnme Süreci olarak Kentsel Değişim /
Prof. Dr. Celal Abdi GÜZER

“Piyasalaşma Karşısında Planlamayı Savunmak” / Prof. Dr. Sezai GÖKSU

“Kentin Metalaşması ve Güneydoğu Kentleri” Mustafa SÖNMEZ / Ekonomist/ Yazar

15:30-15:45: ARA

15:45-18:00: FORUM/ Eyüp MUHCU Mimarlar Odası Genel Başkanı

Etiketler

Bir cevap yazın