Disiplinlerarası YENİKAPI – Mimarlık Altyapı ve Arkeoloji Sempozyumu

Sempozyum, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Fatih Belediyesi ve Politecnico di Milano Mimarlık Okulu'nun iş birliğiyle, 12 - 13 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek.

Marmaray Projesi ile halkın gündemine giren Yenikapı, İstanbul’un yüksek yoğunluklu kentsel alanının altyapı gelişimi ile bağlantılı ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında stratejik öneme sahip bir düğüm noktasıdır. Bu özellikler Yenikapı için, kentte yaşayanları ve olası yatırımcıları kapsayan, alanın potansiyelini ve gücünü vurgulayacak, ekonomik bir etkileşim ağı kuran, açık bir iletişim stratejisi geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu amaçla İTÜ Mimarlık Fakültesi, Fatih Belediyesi ve Politecnico di Milano Planlama ve Mimarlık Bölümleri tarafından mimarlık, altyapı ve arkeoloji açılarından Yenikapı’nın değerlerini ve fırsatlarını ortaya koyan bir sempozyum planlanmıştır.

“YENİKAPI – Mimarlık Altyapı ve Arkeoloji Sempozyumu” disiplinlerarası sempozyumu yerel yönetim temsilcilerinin, uzmanların, akademisyenlerin ve aynı disiplinlerden uluslararası ortakların görüş ve deneyim paylaşımının hedeflendiği bir yuvarlak masa toplantısı ile başlayacak. İstanbul Arkeoloji Müzesi ve İTÜ Taşkışla Yerleşkesi’nde yapılacak diğer altı panelde ise Yenikapı ile ilgili mevcut durumun yanı sıra semtin geleceğine ilişkin sorunlara çözüm önerileri getiren konuları gündeme taşıyacak. Ek olarak konuşmacılar kentsel dönüşümde karşılaşılan koruma problemlerini, özellikle kültürel mirasın sürdürülebilirliği konusunu Yenikapı ölçeğinde masa yatıracak. Sempozyum kapsamında Aya İrini Müzesi’nde Yenikapı fotoğraflarından oluşan bir sergi de açılacak.

Sempozyumun amaçları arasında arkeoloji, tarih, mimarlık, şehir planlama, vb. disiplinlerin bir araya getireceği sinerjinin Yenikapı’nın geleceğinin şekillenmesine katkıda bulunması yer alıyor. Ayrıca arkeoloji ve tarihin sadece birer sembolik bileşen olarak görülmemesi, esasen kentin tarihi gelişim elemanları olarak değerlendirilerek, gelenek ve modern arasındaki gerilimi yansıtan arabulucular olarak ele alınması da bir başka hedefi işaret ediyor.

YENİKAPI – Mimarlık Altyapı ve Arkeoloji Sempozyum’nun sponsorluğunu ENI (ana sponsor), Yapı Kredi, Samsung Türkiye (akıllı cihazlar), Vodafone Türkiye (iletişim) üstlenirken, etkinlik İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi (mekan), İstanbul Topkapı Müzesi (mekan) tarafından desteklenmektedir.

YENİKAPI – Mimarlık Altyapı ve Arkeoloji Sempozyumu

12 Eylül 2011 09:30-19:00 İstanbul Arkeoloji Müzesi

19:30-20:30 Aya İrini (Sergi Açılışı)

13 Eylül 2011 09:30-19:30 İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Yerleşkesi

Etiketler

Bir cevap yazın