Debates Around/Towards Architecture and Housing

27 Ocak Cumartesi günü saat 10:00-17:00 arasında, mimarlık, yerleşme ve konut üzerine yapılacak konuşmalara Londra'da Royal College of Art ev sahipliği yapıyor.

Otoriter hiyerarşiler ile şekillenen mimarlığı kurumsal** mimarlık olarak tanımlarsak, kurumsal mimarlığın karşısında duran ya da ona mesafelenen mimarlıklar neler olabilir? Bu mimarlıkların usul/üslubu ve araçları nelerdir? Bunları tartışmak güç, toplum ve mimarlık ilişkilerini anlamayı gerektirir. Buna cevaben, üzerinde durduğumuz ‘adaptasyon’ *** kavramı konuyla ilgili tartışmaları özellikle ‘dwelling’ **** konusuna doğru esnetmektedir. Adapte olmak ve adapte olunmak ‘dwelling’in temel konularını oluşturur. Ancak, bunlar genellikle kullanıcı ve mekan ilişkisiyle sınırlı olarak anlaşılmaktadır. Kullanıcı-mekan ilişkilerinin derinlemesine analizi birçok çalışmayı destekleyerek mimarlık bilgisine katkı sağlarken; ‘adaptasyon’, kurumsal mimarlık, alternatifleri ve karşıtları ile ilgili söylemlerle beraber daha büyük bir ilişkiler ve aktörler ağına uzanmaktadır.

Masa başı tartışma, barınma ile ilişkisi üzerinden adaptasyonun nasıl dallanıp budaklandığını ortaya koymayı amaçlar. Tartışma, ‘adaptasyon’ kelimesinin kavramsallıkları ve barınma üzerine yoğunlaşır. Kullanıcılar mekana nasıl adapte olur ve kendilerini nasıl var eder? Kurumlar ve paydaşlar farklı amaçlar için mekanı nasıl adapte ederler? Bunlarda mimarın rolü nedir?

**           ‘kurumsal’ tanımı öncelikle toplum bilim kavrayışı içinden okunabilir ((mi(?))  

***         Adaptasyon kelimesini Fransızca’dan Türkçe‘ye çevirirken ‘uydurma’ (‘uydurulmuş olanın’ her seferinde yeniden yaratılmış olma halini de biricik bularak bu konuda biraz da ısrar ediyoruz) kullanmayı tavsiye ediyoruz. Fakat metnin olası akışını bozmaması için adaptasyon ile devam ediyoruz.

****      ‘dwelling’ i var olmak/eğleşmek diye çevirmeyi tavsiye ediyoruz, yaşama/yaşmak’a daha yakın.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın