Dayanışma Mimarlığı Sergisi

Yedi farklı mimarlık grubunun çalışmalarını biraraya getiren "Dayanışma Mimarlığı" Sergisi, 21 Ocak'ta Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde açılıyor. Sergi, 28 Ocak'a kadar görülebilecek.

“Dayanışma Mimarlığı Sergisi, önümüzdeki dönem içerisinde belirgin bir çizgi oluşturacağı şimdiden görülebilen bir damarı temsil eden yedi farklı mimarlık grubunun çalışmalarını biraraya getiriyor. Bazılarının birkaç yıl, bazılarının ise on yıla varan geçmişleri olan bu yedi grubun her biri, kendilerinden olağan koşullarda herhangi bir müşteri, işveren ya da yatırımcı tarafından istenmemiş, tersine kendi görüşlerince oluşturdukları ya da farkederek destekledikleri bazı toplumsal ihtiyaçları, kendilerine mesleki anlamda ve gönüllü olarak iş edinmiş olan gruplar.”

Sergiye Katılan Gruplar:

Başka bir Atölye
Düzce Umut Atölyesi
Herkes için Mimarlık
Kuzguncuk Bostanı İyileştirme ve Koruma Projesi
Mimar Meclisi
Plankton Project
Tarihi Yedikule Bostanları Koruma Girişimi

Etiketler

Bir yanıt yazın