Data Across Scales: Reshaping Design

Harvard GSD Doctor of Design programı'nın düzenlediği "Data Across: Reshaping Design" adlı uluslararası interdisipliner konferans 16 Nisan saat 20:00'da Piper Auditorium, Gund Hall'de.

Tasarım alanında profesyonelleri bir araya getiren konferans, “veri” nin tasarımdaki rolünü ve farklı ölçeklerde mekansal tasarım uygulamalarını nasıl etkilediğini tartışacak.

Bilgi teknolojilerinin hızlı artışı ile birlikte, kişisel ve profesyonel yaşamlarımızda, bilinçli veya bilinçsiz, giderek daha fazla miktarda veri üretiyor, topluyor, arşivliyor ve paylaşıyoruz. Bu veri patlaması toplumsal organizasyonumuzu derinden etkiliyor; dahası bizim fiziksel dünyayı ve tasarımları algılama, gerçekleştirme ve deneyimleme şekillerimizi değiştiriyor. Süre gelen bu değişim, şeffaflık, açıklık ve sivil katılım sorunlarını da içererek sosyal tartışmaların bütün katmanlarına yayılıyor.

Konferans “Data-driven design” (Veri güdümlü tasarım), “Programming the physical world” (Fiziksel dünyayı programlamak), “Urban design and big data” (Büyük veri ve kentsel tasarım) ve “Open data and civic media” (Açık veri ve sivil medya) başlıklı dört panel; ve veriye erişim ve veri işleme metodlarının tasarım pratiklerini nasıl değiştirdiğine odaklanan bir poster oturumundan oluşuyor.

Etiketler

Bir cevap yazın