Daha İyi Kentler, Daha İyi Yaşamlar: Mimar(lık)la Değişen Kentler

Panel, 30 Ekim 2012 günü saat 18:00 - 20:00 arası Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Karaköy Binası'nda gerçekleşiyor.

İKSV tarafından düzenlenen ve İstanbul’da 13 Ekim-12 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Tasarım Bienali” programı çerçevesinde, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak mekân desteklerimizin yanı sıra, “Mimar(lık)la Değişen Kentler” başlıklı bir tartışma oturumu düzenlemekteyiz. Aynı zamanda UIA Uluslarararsı Mimarlar Birliği’nin, 2012 Dünya Mimarlık Günü teması olan “Mimarlar Kentlerin Dönüştürücüsüdür” başlığıyla da ilişkili olarak, hazırlanan tartışma platformuyla amaçlanan, günümüzün ağırlıklı gündemine dönüşen “dönüşüm” kavramını farklı boyutlarıyla ele almak ve süreçte kentsel mekânda ve yaşamda “kamusallık” kavramını çeşitli bakış açılarıyla tartışabilmek, yeni bakışlar sunabilmek olacak.

Ortaya konulması beklenen başlıklar;

• Dönüşüm sürecinde mimarın ve mimarlığın rolünün ve sorumluluklarının tartışılması ve mimarlığın, dönüşümün içerisindeki toplumsal konumunun sorgulanması,

• Küresel neo-liberal politikalar bağlamında “mimari ve kentsel tasarım”a metalaşma üzerinden bakarak, kamu hakları ve meslek etiği perspektifinden sürecin değerlendirilmesi,

• Mimar(lık)la dönüşen kentlerin “kamu hakları” ve “toplum yararı” açılarından tartışılması,

• “Tasarım ürünü” ve/veya “süreç” olarak “mimari ve kentsel tasarımın dönüşümü” ve sürecin, içerdiği sosyal ve kültürel boyutlar bağlamında değerlendirilmesi.

Program:

Oturum Yöneticisi: Prof.Dr. Ali Cengizkan

Konuşmacılar:
Prof.Dr. Abdi Güzer
Öğr.Gör.Dr. Arif Çağlar
Doç.Dr. Hatice Kurtuluş

Etiketler

Bir cevap yazın