Cumhuriyet Dönemi’nde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu

Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Mimarlık Bölümleri, Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Rânâ AKDİŞ ASLANOĞLU’nun vefatının 8. yılı anısına, 22-24 Eylül 2011 tarihleri arasında “Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme” başlıklı bir sempozyum düzenleyeceklerdir. Bu sempozyumun amacı, Bursa’da Cumhuriyet’in ilanından günümüze kentleşme bağlamında yaşanan gelişmeleri irdelemek ve kentin geleceği için projeksiyonlarda bulunmaktır. Bu kapsamda, konunun ekolojik, ekonomik, sosyo-kültürel, planlama ve mimarlık boyutlarıyla ele alınarak değerlendirilmesi öngörülmektedir.

Türk siyasi ve sanayi tarihinin farklı dönemlerindeki önemli gelişmelere sahne olan Bursa, Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de gerçekleşen sanayileşme ve kentleşme olgusunun prototipini oluşturmaktadır. Sanayileşme ile kentleşme ilişkilerini ve sorunlarını en yoğun biçimde yaşayan kentlerimizin başında gelen Bursa’da, toplumsal, sosyal ve ekonomik hayatta yaşanan bu gelişmelerin mekansal yansımaları net bir şekilde izlenebilmektedir. Bursa’nın sanayileşme ve kentleşme süreçlerinin incelenmesi, Bursa için kentsel gelişme politikaları üretilmesine olanak sağlayacağı gibi, Türkiye’deki kentleşme politikaları için gerekli verilerin sağlanabilmesi yolunda önemli bir adım oluşturacaktır. Bu bağlamda sempozyumun hedefi, Bursa’da Cumhuriyet Dönemi’nde kentleşme sorunları ile ilgili araştırma yapan kişi ve kuruluşları bir araya getirmek, gelişmeleri tartışmak, bilgi alışverişinde bulunmak, bilgiyi yaygınlaştırmak, işbirliğini arttırmak ve bu alandaki birikimi ortaya koymaktır.

KONULAR
CUMHURİYET DÖNEMİNDE BURSA’DA KENTLEŞME

Bursa’da Ekolojik Yapı

* Doğal kaynaklar
* İklim ve topoğrafya
* Çevre sorunları
* Ekolojik sistemler ve koruma

Bursa’da Ekonomik Yapı

* Sanayi
* Tarım
* Turizm
* Hizmetler
* Bilgi ekonomisi

Bursa’da Sosyo-Kültürel Yapı

* Göç
* Kentlileşme
* Kurumsal yapı
* Sivil toplum ve katılımcılık
* Geleneksel yapı
* Tüketim kültürü

Bursa’da Planlama ve Mimarlık

* Planlama politikaları
* Planlama çalışmaları
* Kentsel mekânın dönüşümü
* Mimari kimlik
* Mimarlık ve koruma

KATILIM
Katılım Ücreti: 100 TL
Öğrenci: 50 TL

Bildiriler kitabı, açılış kokteyli ve sempozyum arası ikramlar sempozyum ücreti kapsamındadır.
Banka ve konaklama ile ilgili bilgilere web sayfasından ulaşılabilir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ
Bildiri özeti son teslim tarihi: 26 Kasım 2010
Bildiri özeti kabul duyuru tarihi: 24 Aralık 2010
Bildiri metni son teslim tarihi: 1 Nisan 2011
Tam metinlerin değerlendirilmesi ve son duyuru tarihi: 9 Mayıs 2011
Düzeltilmiş tam metinlerin teslim tarihi: 10 Haziran 2011
Sempozyum Tarihi: 22 – 24 Eylül 2011

Sempozyum bildirileri kitap olarak basılacaktır.

ONUR KURULU
Şahabettin Harput (Bursa Valisi)
Recep Altepe (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)
Prof. Dr. Mete Cengiz (U.Ü Rektörü)

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Mehmet Aslanoğlu (UÜ)
Prof. Dr. Hüseyin Savaş Başkaya (UÜ)
Prof. Dr. Veysel Bozkurt (UÜ)
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu (UÜ)
Prof. Dr. Ercan Dülgeroğlu (UÜ)
Prof. Dr. Hasan Ertürk (UÜ)
Prof. Dr. Cevat Geray (AÜ)
Prof. Dr. Cengiz Giritlioğlu (İTÜ)
Prof. Dr. Emel Göksu (DEÜ)
Prof. Dr. Zekai Görgülü (YTÜ)
Prof. Dr. Necmi Gürsakal (UÜ)
Prof. Dr. Murat Güvenç (BÜ)
Prof. Dr. Vahap Katkat (UÜ)
Prof. Dr. Gönül Kaynak (UÜ)
Prof. Dr. Ruşen Keleş (AÜ)
Prof. Dr. Hasan Köni (BÜ)
Prof. Dr. Nalan Ölmezoğulları (UÜ)
Prof. Dr. Bekir Parlak (UÜ)
Prof. Dr. İlhan Tekeli (ODTÜ)
Prof. Dr. Handan Türkoğlu (İTÜ)
Doç. Dr. Aydan Balamir (ODTÜ)
Doç. Dr. Ali Cengizkan (ODTÜ)
Doç. Dr. Feza Karaer (UÜ)
Doç. Dr. Tarık Şengül (ODTÜ)
Doç. Dr. Asuman Türkün (YTÜ)

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Hasan Ertürk (Bşk) (UÜ)
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu (UÜ)
Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay (UÜ)
Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün (UÜ)
Yrd. Doç. Dr. Sertaç Serdar (UÜ)
Yrd. Doç. Dr. Barış Özdal (UÜ)
Yrd. Doç. Dr. Tülin Vural Arslan (UÜ)
Yrd. Doç. Dr. Arzu Çahantimur (UÜ)
Öğr. Gör. Dr. Özlem Köprülü Bağbancı (UÜ)
Öğr. Gör. Dr. Neslihan Sam (UÜ)
Arş. Gör. Dr. Yasemin Kaya (UÜ)
Arş. Gör. Sibel Polat (UÜ)

SEKRETERYA
Öğr. Gör. Dr. Neslihan Sam (UÜ)

BİLDİRİ ÖZETİ
400 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe, Verdana, 12 Punto olmalıdır. Bildiri başlığından sonra bildiri yazarı/ yazarlarının adları, adresleri ve e-mail’leri yer almalıdır. Bildiri özeti sonunda 5 adet anahtar kelime verilmelidir. Özetlerde bildiri amacının, yönteminin, sorunlarının ve sonuçlarının net olarak belirtilmesi beklenmektedir.

Özetlerin, bursa2011@uludag.edu.tr adresine, konusu “Bursa2011soyad” şeklinde gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılara http://bursa2011.uludag.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Etiketler

Bir yanıt yazın