Çukurbostan

IAPS-CSBE Kültür ve Mekan Tasarım Atölyesi 5'in etkinliklerinden Çukurbostan Atölyesi'nin yürütücüleri Emre Özdemir ve Tuğba Özkan. Katılmak için son başvuru tarihi 10 Eylül.

Atölye Konusu:

“İstanbul Tarihi Yarımada’da konumlanan Çukurbostanlar, kent dokusu içerisinde kaybolmuş, unutulmuş benzersiz boşluklardır. Bu benzersiz boşluklar, 12 metrelik tarihi duvarlarla kentin geri kalanından izole edilmiş durumdadırlar. Zamanla çeşitli işlevlerle kullanılmış bu boşluklar kentin gelişimi ile dolmaya başlamış ve birkaç tanesi tamamen doldurulmuştur. Bir bakıma kentin geri kalanı için de durum benzerdir. Tüm boşluklar doldurulur ya da doldurulmak üzere yeni boşluklar açılır. Atölye kapsamında hedeflenen, bu ilgi çekici ve korunmaya muhtaç boşluklar üzerinden eleştirel gelecek senaryoları üretmektir. Üretimler video projection
mapping yöntemi ile önceden hazırlanmış bir maket üzerine yansrtllarak temsil edilecek ve sergilenecektir.”

Bilgi için:

Atölye Koordinasyon Ekibi

Bilgen Ataç, [email protected]
E. Cemre Çelikcan, [email protected]
Hale Sinirlioğlu, [email protected]
Beril Sulamacı, [email protected]
Etkinlik Web Siteleri: www.iapscsbe.maltepe.edu.tr

iksvakademi-iapscsbe.tumblr.com
İletişim: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın