Crossing the Bridge – Pilot Proje Çalıştayı

Çalıştay 11 - 12 Ekim 2011 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek.

Türkiye her geçen gün daha fazla Çin, Hindistan ve Brezilya gibi geleceğin piyasalarıyla karşılaştırılmaktadır. Bu şaşırtıcı bir şey değildir, çünkü 2010’da Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi geliri yüzde 8,9l’uk bir oranla artmıştır. Yatırıma uygun ortamı sayesinde 4,75 milyar Avro değerinde doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) elde eden Türkiye, giderek orta ve doğu Avrupa ülkelerinin dünya piyasasındaki yerini almaktadır.

Geçen yılın en büyük yatırımcısı Avusturya’dır. 2010 yılında, Avusturya’dan Türkiye’ye yapılan ihracatın değeri, zaten yüksek olduğu halde yüzde 40’lık bir oranla artarak 1 milyar Avro sınırını aşmıştır. Avusturya da 88 milyon Avroyu aşan ithalat geliriyle pozitif bir ticaret bilançosu sergilemektedir.

Bursa ve İstanbul’da ekonomi misyonu
İlk olarak Steiermark Ekonomi Misyonu çerçevesinde bir ekonomi heyeti İstanbul’un yaklaşık 90 km güneyinde yer alan Bursa şehrini ziyaret etmektedir. Bu şehir, yaklaşık 2 milyonuk nüfusuyla Türkiye’nin dördüncü büyük kentidir ve Türkiye İhracat Şehirleri listesinde ikinci sırada yer almaktadır. Yaklaşık 400 yabancı işletmenin ikamet ettiği Bursa, otomobil sanayisinin merkezidir.

İkinci hedef ise Boğaz’daki devasa şehir İstanbuldur. Yaklaşık 15 ila 18 milyon insanın yaşadığı İstanbul ve çevresi, Türkiye çapındaki ticari işyerlerinin beşte ikisinden fazlasına ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin önde gelen ticari merkezidir. İstanbul’un Türkiye gayrisafi yurtiçi gelirindeki payı yaklaşık yüzde 23’e, ihracat payı yüzde 46’ya ve ithal payı yüzde 40’a varmaktadır.

Steiermark Mimarisinin İhracatı Projesi
2010 yılında başlatılan bu proje, Steiermarklı mimar bürolarının uluslararası piyasada etkinlik sürdürmelerini desteklemektedir. Özellikle internet ve diğer iletişim araçları için oluşturulmuş iletişim stratejileri sayesinde Steiermark mimarisi tüm dünyaya tanıtılmaktadır. Bunun yanı sıra proje, iktisap ve delegasyon gezileri, konferanslar ve de uluslararası müsabakalara katılım olanakları sunmaktadır.

Şu sıralarda, Steiermarklı mimar bürolarının projelerini sergilemek amacıyla, oldukça kapsamlı bir tanıtım aracı üzerinde çalışılmaktadır.

http://www.cis.at/de/Schwerpunkte/cis-projekte/architekturexport-1

Pilot proje ‘Steiermark’ın yenilikçi ahşap yapısı Türkiye’de’

Projenin temelleri:
Türkiye’de yüzyıllardan beri bir ahşap yapı geleneği vardır. 19. yüzyıla kadar ahşap yapılar çoğunlukta bulunmaktaydı. Daimi yangın tehlikesi ve ağaçların kesiminden kaynaklanan hammadde azalımı, 20. yüzyılda bu yapı tarzından betonarme inşa şekline geçmesine yol açmıştır. Bu da, bu zanaatın yitirilmesine sebep olmuştur.

Türkiye ve özellikle de İstanbul hep bir deprem tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayrıca kentin ve nüfusun hızla büyümesi sürekli yeni sorunlar yaratmakta ve bu nedenle yeni çözümlerin bulunmasını gerekli kılmaktadır. Aynı zamanda bu sene, Boğaz’ın her iki yakasında 1,5 milyon insanin yaşayabileceği iki yeni şehrin inşa edilmesi isteği açıklanmıştır.

Neden Steiermark’ın ahşap yapısı?

Bir görüşte ahşap yapının avantajları:

– Ahşap yapılar kuru olur

– Ahşap hem kolay işlenir hem de kolay monte edilir

– Ahşabın montaj süresi kısadır

– Ahşap kalıcıdır

– Ahşap isole ve klimatize eder

– Ahşap korozyona dayanıklıdır

– Ahşabın yangın durumunda yaratabileceği hasar önceden hesaplanabilir

– Ahşap bir karbon biriktiricisidir

– Ahşap başka malzemelerle de birlikte kullanılabilir

– Onarımı ve genişletmesi kolaydır

– Ahşap yapılar yüzyıllarca dayanıklı olur

Neden Türkiye’ye Steiermark’ın ahşap yapı teknolojisi ihraç edilmelidir?

Avusturya, özellikle de Steiermark, ahşap yapı konusunda uzun yılların tecrübesine sahiptir. Araştırma kurumlarının, imalat endüstrisinin ve uzman tasarımcıların yoğun ve bilinçli çalışmaları sonucunda Steiermark, dünya çapında kendisini “ileri teknoloji ahşap yapı bölgesi” olarak kabul ettirmiştir. Steiermark’ta ahşap yapı alanında Seewood firması gibi, genel çözümler hazırlayıp sunan, disiplinler arası gruplar oluşmaktadır. Steiermark Eyaleti, üretici işletmeler ve Holzcluster Steiermark tarafından desteklenen bu gruplar, yapı, iletişim ve işleme alanlarında sorunların yaşanmasını başarılı bir şekilde engellemektedir.

Avusturya Orman ve Orman Ürünleri Sanayii, işbirliği konusunda ciddiyetini bu sene Mayıs ayında proHolz Austria tarafından “yenilikçi ahşap yapı” adı altında İstanbul’da düzenlenen ve yaklaşık 200 Türk tasarımcını katılmış olduğu eğitim toplantısıyla göstermiştir.

Steiermark ahşap yapısının ihracatı, Steiermark, Avusturya ve Türkiye ekonomisine önemli bir değer kazandıracaktır. Steiermarklı üreticilerin ahşap yapı ürünleri depreme karşı dayanıklılık konusunda en yüksek standartlara sahiptir. Ayrıca prefabrik üretim, inşaat sürelerinin kısaltılmasını sağlamaktadır.

Pilot proje:
Hedef: Steiermark ve Türk mimar bürolarının yenilikçi gücünü ve Steiermark ahşap yapı teknolojisinin kalitesini uluslararası alanda en iyi şekilde tanıtabilmek amacıyla “deniz feneri” adıyla bir pilot proje geliştirilecektir. Bu amaçla şöyle bir süreç başlatılacaktır:

Hazırlık süreci:
Şu an İstanbul’daki iş ortaklarıyla olası bir proje hakkında görüşmeler sürdürülmektedir. Örneğin nasıl bir projenin ilginç olabileceği veya hangi arsaların kullanılabileceği gibi konular tartışılmaktadır.

Seminer süreci:
9 – 13 Ekim 2011

İstanbul ve Bursa’ya delegasyon seyehati

(Önce Steiermarklı katılımcılarla birlikte Graz’da bir hazırlık semineri yapılacaktır. Tarihi daha sonra açıklanacaktır.)

11 Ekim Salı ve 12 Ekim Çarşamba 2011
İstanbul ve Bursa’da Seminer:

Katılımcılar: Türk ve Steiermark mimar büroları, proje geliştiriciler, Steiermark Holzcluster (Steiermark Ahşap Birliği ) ve ahşap yapı işletmelerinin temsilcileri

Bu seminer kapsamında işbirliği olanakları, her katılımcı ülkenin edinmiş olduğu tecrübeler ve ahşap yapılar hakkında konuşulacaktır. Ayrıca pilot projenin nasıl uygulanması gerektiği de tartışılacaktır.

Gelişme süreci:
Uygun projenin bulunması amacıyla Türk ve Steiermark mimar büroları arasında bir müsabaka düzenlenilebilir. Müteahhit firmalar arası bir müsabaka da düşünülmektedir. Kazanan proje belirlenir belirlenmez, uygulama (planlama ve inşa) süreci başlatılacaktır.

Hedef, ICS’nin (Steiermark Ulusallaştırma Merkezi) 3 yıllık Türkiye odaklı program süreci içerisinde bir pilot proje gerçekleştirmek ve bu projeyi Steiermark yenilikçi ahşap yapısı ile birlikte çağdaş bir mimari gösterisi olarak sergilemektir. Bunun yanısıra, yapı tarzı ve kullanım şekilleri, Steiermark ve Türkiye ekonomisinin işbirlikçi fikrininin yansıtılması olarak sunulabilir.

Seminer:
11 Ekim 2011 Salı, saat 15.00 ile 18.00 arası: Bir araya gelme / proje tanıtımı / teşvik konuşmaları / tartışma

12 Ekim 2011 Çarşamba, saat 9.30 ile 12.00 arası: Business – Speed – Dating / Proje geliştirme

Yer:
Elite World İstanbul Hotel
“RUMELI meeting room”
Şehit Muhtar Caddesi No:42
34435 Taksim/İstanbul/Türkiye

Seminer İngilizce yapılacaktır.

Türk ve Steiermarklı mimar büroları, proje geliştiriciler, Steiermark Holzcluster ve ahşap yapı işletmelerinin temsilcileri davetlidirler.

Bu seminerlerde işbirliği olanakları aranacak ve bu işbirliklerinin kapsamları tanımlanacaktır.

Seminer, katılımcıların teşvik ve sunum konuşmaları eşliğinde yapılacaktır.

Business-Speed-Dating çerçevesinde gelecekteki işbirlikleri için ortakların birbirlerini bulabilmeleri hedeflenmektedir.

12 Ekim Çarşamba öğleden sonrası, geziler ve kişisel sohbetler için ayırtılmıştır.

Türkiye’den ilgililerin ve katılımcıların en geç 30 Eylül’e kadar kayıtlarını yaptırmaları rica olunur: istanbul@wko.at

Etiketler

Bir yanıt yazın