Covid19’a Karşı Sen de Tasarla!

Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden Prof. Dr. Ayşe Nilay Evcil ve Aydın Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden Öğr. Gör. Dilek Yasar ile Dr. Tülay Şamlıoğlu, Covid19 süreciyle konut bağlamında yürüttükleri bir akademik araştırma kapsamında, tüm mimarlık-iç mimarlık öğrencilerine fikirlerini paylaşmak üzere açık çağrıda bulunuyor.

Çağrı Metni:

Sevgili Genç Mimar/İç Mimar Adayları,
Sizleri Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinden 3. ve 4. sınıfların katılımı ile gerçekleştireceğimiz deneysel bir çalışmaya davet ediyoruz. Biz akademisyenler neredeyse bir yıldır pandemi sonrası yeni normali tartışıyoruz, düşünüyoruz, kurguluyoruz. Şimdi de bir akademik çalışma kapsamında genç mimar/iç mimar adaylarına kulak vermek istiyoruz. Amacımız, pandemi ile birlikte sadece yaşanan değil, aynı zamanda çalışılan bir alan haline gelen “konut” kavramını farklı bir açıdan ele almak, mevcut konutların yeni normale göre daha yaşanılabilir bir hale nasıl getirilebileceği üzerine düşünmektir. Sizlerden pandemi döneminde karşılaştığınız mekânsal zorlukları bize yaşadığınız konutlar üzerinden anlatmanızı istiyoruz. Bunun için yapmanız gereken, yaşadığınız konutların statik planını koruyarak, yapısal, mekânsal ve/veya donatısal müdahalelerle nasıl daha konforlu bir hale getirilebileceğine ilişkin önerilerinizi hem çizerek hem de yazarak bize iletmeniz. Eğer geleceğin tasarımcısı olarak yeni normalde konutlara dair benim de fikrim var diyorsanız bu deneysel çalışmayı kaçırmayın. Seçeceğimiz önerileri keyifli bir sanal toplantıda tasarımcısından dinleyelim ve mimarca sohbet edelim. Bu bağlamda “yeterli alan, dolaşım, yarı açık alan ihtiyacı, görsel ve işitsel mahremiyet, aidiyet, doğal ışık ve/veya sizlerin belirleyeceği diğer kavramları” da göz önünde bulundurarak evinizin Autocad ile çizilmiş 1/50 ölçekli mevcut planını ve 1/50 ölçekli öneri planını; ayrıca isteğe bağlı olarak öneriye ait 3d görseller de ekleyerek, renkli A3 paftalar biçiminde iletmenizi bekliyoruz. Aynı zamanda birer A4’te pandemi ile geçen sürede; yaşadığınız konuttaki mekânsal yetersizlikleri, ev halkının mekânsal gereksinimlerini, mekanın aile, komşu ilişkilerini nasıl etkilediğini, evinizin mekânsal ve tasarımsal anlamda pandemi sürecinde nelere yetemediğini geleceğin tasarımcıları olarak sözcüklere dökmenizi istiyoruz. Seçilen öneriler ve sahiplerine yapılacak akademik çalışmada yer verilecektir.

— Lütfen gerek A3, gerekse yazılı metinlerde; ad-soyad, üniversite, sınıf ve bölümünüzü de belirtmeyi unutmayınız. Göndereceğiniz maillerin konu kısmında da, Ad-Soyad bilginizi belirtiniz.
— Gönderiler arasından seçilecek 20 öneri sahibine, 5 Nisan 2021 saat 20:00’de keyifli bir sanal toplantıda, önerilerini sunma fırsatı verilecek ve katılımcıların deneyimleri paylaşılacaktır.

ARAŞTIRMA EKİBİ : Prof. Dr. Ayşe Nilay Evcil (Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü), Öğr. Gör. Dilek Yasar (Aydın Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü), Dr. Tülay Şamlıoğlu
TESLİM ADRESİ : [email protected]
SON TESLİM TARİHİ : 26 MART 2021
ZOOM MEETING : 5 NİSAN 2021 SAAT : 20:00
Meetıng Id: 833 2295 9981
Password: 6qZUz9

Etiketler

Bir cevap yazın