Conversations: “Arşiv Belgeleri Işığında İstanbul Limanı’nın Modernizasyonu: İmtiyazlar, Yeni Teknolojiler (1890-1934)”

Conversations seminerleri kapsamında 22 Şubat 2017 saat 16.30’da mimar Nazire Bilgili tarafından yapılacak olan sunum, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü D-301 no’lu İstanbul Çalışmaları Merkezi Ofisi’nde gerçekleşecek.

Özet

19. yüzyıl başlarından itibaren dönüşmeye başlayan Osmanlı Devleti’nde liman şehirlerinde ticaret hacminin artması ve hinterland bağlantılarının kurulmasının ardından liman modernizasyonu konusu önemini arttırmıştır.

1890’da Karaköy ve Eminönü rıhtımlarının, 1899’da Haydarpaşa Limanı’nın inşası ve işletilmesi üzerine imtiyaz sözleşmelerinin imzalanmasıyla inşa faaliyetleri başlamıştır.

Haliç ve Haydarpaşa limanlarının modernizasyonunu tarihsel düzlemde izleyebilmek, İstanbul’un bu büyük limanlarını bir bütün olarak ele almak ve rıhtım ve liman inşasında görev alan yabancı sermayeli şirketlerin erken cumhuriyet döneminde de faaliyet göstermesi sebebiyle bu ara kesite değinmek bu çalışmanın amaçlarından birisi olup zaman aralığının belirlenmesinde imtiyazların geçerlilik süresi göz önünde bulundurulmuştur.

Yapım imtiyaz sözleşmelerinin yorumlanması ve rıhtım ve liman projelerinin basında nasıl ele alındığı sorularının cevaplarının aranması İstanbul liman tarihi yazımındaki bir yöntemi tanımlamakta; liman modernizasyonu konusunda hangi tasarıların gündeme geldiği; rıhtım ve liman inşa ve işletme imtiyazını elde eden şirketlerin faaliyetlerinin neler olduğu ve bu faaliyetlerin kadastroda, bölgelerin kullanımında, inşa tekniklerinde ne gibi etkilere sahip olduğu soruları çalışma perspektifini belirlemektedir. Dönemin gazete ve dergileri, Haliç ve Haydarpaşa haritaları, sözleşmeler ve şartnameler, Osmanlı arşiv belgeleri ise İstanbul liman tarihine ışık tutan en önemli verileri oluşturmaktadır.

Biyografi

1989’da Aydın’da doğdu. Mimarlık lisans eğitimini Ocak 2013’te, yüksek lisans eğitimini Ekim 2016’da İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi programında tamamladı.

Şehircilik tarihi, İstanbul liman tarihi, 19. yüzyılda İstanbul, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde mimarlık konuları ilgi alanları arasındadır.

2012’den bu yana proje ve yapım yönetimi alanında mimar olarak çalışmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın