Coğrafi Nesne

SALT Beyoğlu'ndaki "Boğaz" enstalasyonunun açılışı kapsamında 27 Mayıs Çarşamba akşamı konuşacak Neyran Turan, bu projesi ve diğer araştırmaları üzerinden mimarlık ve coğrafya arasındaki potansiyel ilişkileri irdeleyecek.

Coğrafya profesörü Clarence Glacken’a göre, Antik Yunan’dan günümüze, “tasarlanmış bir dünya”, “çevresel etkiler” ve “insanın coğrafi bir aracı olması” şeklinde üç temel coğrafi görüş bulunur. Yakın zamanda geliştirilen alternatif anlatı, iklim değişikliği tartışmalarına ve insanın yalnızca coğrafi değil, atmosferik ve jeolojik aracı olarak değerlendirildiği Antroposen fikrine dayanır. Buna paralel olarak, mimarlık ve ilintili tasarım alanlarında çevre fikrine dair güncel kavramlaştırmalar, yönetim, verimlilik ve performans kriterleri temelinde pozitivist bir yaklaşımla sunulmaktadır.

Bu bağlamda, çevreyi sistemik ve yönetilebilir bir olgu olarak görmek yerine, mimarlık alanında, çevre ve estetik arasında yeni ve incelikli bir diyaloğa olanak tanıyacak alternatif bir coğrafi tasavvurdan söz etmek mümkün müdür? Turan, bu soru odağında “Boğaz” enstalasyonu ile aynı soruya yanıt aradığı araştırma, yayın ve tasarım projelerini anlatacak.

Konuşma dili Türkçe’dir.

Görsel: Dar İstanbul Boğazı, Uluslararası tanker rotası (Neyran Turan’ın izniyle)

Etiketler

Bir cevap yazın