Çocuklara Miras Bergama: Kültürel Mirasın Korunmasında Eğitim ve Yetişen Nesillere Ulaşmak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı, Bergama Belediyesi ve Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenecek "Çocuklara Miras Bergama: Kültürel Mirasın Korunmasında Eğitim ve Yetişen Nesillere Ulaşmak" konulu konferans 29 Kasım'da Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Etkinliğin tanıtım metni:

Kültürel mirasın korunmasına ilişkin farkındalığın ve yerel aidiyet duygusunun artırılması bakımından, miras değerlerinin anlaşılması ve benimsenmesi oldukça önemlidir. Bu doğrultuda temellenen miras eğitimleri; yerel sakinlerin, kendisine emanet edilen tarihi çevrenin somut ve somut olmayan tüm unsurlarına dair kuvvetli bir idrak ve bağlılık geliştirmelerinde yardımcı olarak mirası sahiplenecek olan nesillerin yetiştirilmesinde dönüştürücü bir rol üstlenmektedir. Özellikle çocuk ve gençlerin bu alanda eğitimiyle sağlanan etkinin, onların öğrenme sürecinde etkin görev alan eğitimcilerin eğitimiyle katlanarak büyümesi ve yaygınlaşması oldukça muhtemeldir.

Bu bağlamda; geçtiğimiz yıl Ekim ayında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı öncülüğünde, Bergama Belediyesi, Bergama UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Başkanlığı, İzmir Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alman Arkeoloji Enstitüsü, ICOMOS ve yerel sivil toplum dernekleri tarafından desteklenen “Çocuklara Miras Bergama” atölyeler serisi düzenlenmiştir.

Miras alanlarında çeşitli deneyimsel pratikler yordamıyla interaktif bir bilgi aktarımı sürecinin oluşturulmasını amaçlayan bu çalışma; 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş olan Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı’nın sahip olduğu üstün evrensel değerin ve öneminin, gelecek nesillerce anlaşılması ve benimsenmesine katkıda bulunulması yönünde önemli bir adım olmuştur.

Bergama genelinde önemli bir ilgi gören bu atölyeler serisi; aynı zamanda alanın sahip olduğu değerin korunmasında nesiller arası eğitim süreçlerinin etkinleştirilmesine ve yerel paydaşların katılımıyla ‘Bergama’da Kültürel Miras ve Eğitim’ konulu yeni stratejilerin geliştirilmesine duyulan ihtiyacı bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu düşünceden hareketle; 29 Kasım 2019 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı’nın çağrısı; Bergama Belediyesi ve Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak ev sahipliğiyle “Çocuklara Miras Bergama: Kültürel Mirasın Korunmasında Eğitim ve Yetişen Nesillere Ulaşmak” konulu bir arama konferansı düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Bu konferans yordamıyla, kültürel miras ve eğitim alanında etkinliklerini sürdürmekte olan önemli kişi ve kurumların eşgüdümünün artırılması, yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bütüncül bir farkındalık sağlanması ve kapasite geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik olarak paydaşlar arası etkin bir iş birliği ağı kurulması amaçlanmaktadır.

Alanında uzman kişilerin konuyla ilgili benzer deneyimlerini paylaşacağı, kültürel miras ve eğitim bağlamında yerel dinamiklerin ve yenilikçi pratiklerin irdeleneceği bir değerlendirme sürecini içeren bu konferansın çıktılarının; akabinde gerçekleştirilmesi düşünülen, “Bergama’da Eğitimciler için Kültürel Miras Alanında Uzmanlık Eğitimleri” etkinliklerine de de yol gösterici olması planlanmaktadır.

Alanda etkin katılımını sürdüren yerel paydaşların ortak iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan “Çocuklara Miras Bergama: Kültürel Mirasın Korunmasında Eğitim ve Yetişen Nesillere Ulaşmak” arama konferansına katılımınızı bekliyoruz.

Etiketler

Bir cevap yazın