Çevre – Tasarım Kongresi

“Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 100. Yıl Etkinlikleri” kapsamında 08-09 Aralık 2011 tarihlerinde “Çevre - Tasarım Kongresi” düzenlenecek.

Dünyada yoğun olarak yaşanan çevre sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm arayışları insanların ve yaşamın devamını sağlayabilmek amacıyla sürekli gündemde bulunmaktadır. Çevre sistemleri, insanların en önemli eylemlerinden biri olan tasarım eyleminin biçimlenmesinde de hem bir araç hem de bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Tasarımı biçimlendiren çevre sistemleri birbirleriyle ayrılmaz bir bütün halinde etkileşim içindedirler. Bu bağlamda her tasarım eylemini de çevre sistemlerinin bütünü içinde değerlendirmek gerekmektedir.

Kongrede; yerel ölçekten global ölçeğe, bugünkü yaşam çevrelerimiz ve planlama yaklaşımlarımız sorgulanacak; daha kaliteli, daha sağlıklı yaşanabilen ve gelecek kuşakların da gereksinimlerini karşılayabilmelerine olanak tanıyacak çevrelerin ölçütleri tartışılacaktır. Bu kongrede çevre sistemleri bir bütün içinde ve birbirleriyle ilişkili olarak ele alınacak ve “Doğal Çevre”, “Yapılı Çevre” ve “Sosyal Çevre” – Tasarım ilişkileri tartışılacaktır.

DÜZENLEME KURULU
Doç. Dr. Seda Tönük (Kongre Koordinatörü)
Prof. Dr. Murat Soygeniş (Mimarlık Fakültesi Dekanı)
Doç. Dr. Feride Önal
Yrd. Doç. Dr. Yasemen Say Özer
Arş. Gör. Aslı Pınar Biket
Arş. Gör. Meliha Pınar Sipahi

BİLİMSEL KURUL
Prof. Dr. Ayşe Balanlı (YTÜ)
Prof. Dr. Tülay Esin (GYTE)
Prof. Dr. İclal Dinçer (YTÜ)
Prof. Dr. Gülçin Pulat Gökmen (İTÜ)
Prof. Dr. Işıl Hacıhasanoğlu (İTÜ)
Prof. Dr. Olcay Kıncay (YTÜ)
Prof. Dr. Gül Koçlar Oral (İTÜ)
Prof. Dr. Derya Oktay (Doğu Akdeniz Ü.)
Prof. Dr. Hasan Saygın (İstanbul Aydın Ü.)
Prof. Dr. Sema Soygeniş (Bahçeşehir Ü.)
Prof. Dr. Gülay Zorer Gedik (YTÜ)
Doç. Dr. Nilay Coşgun(GYTE)
Doç. Dr. Kayahan Türkantöz (MSGSÜ)
Doç. Dr. Nil Türkeri (İTÜ)
Doç. Dr. Yegan Kahya Sayar (İTÜ)
Doç. Dr. Muğdeşem Tanrıöven (YTÜ)
Doç. Dr. Mehmet Uzunoğlu (YTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar (YTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Nezih Aysel (MSGSÜ)
Yrd. Doç. Dr. Yüksel Demir (İTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Kutlu S. Kayıhan (GYTE)
Yrd. Doç. Dr. Murat Şahin (Yeditepe Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Ümran Topçu (Bahçeşehir Ü.)
Öğr. Gör. Dr. Onur Kenber (YTU)
(Bilim kurulu üyeleri ünvanlarına ve soyadlarına göre alfabetik sırada yer almaktadır)

ONUR KURULU
Prof. Dr. İsmail Yüksek (YTÜ Rektörü)
Prof. Dr. Murat Soygeniş (YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı)
Prof. Altan Akı (İstanbul Okan Üniversitesi)
Prof. Işık Aydemir (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Prof. Dr. Necati İnceoğlu
Prof. Müjgan Şerefhanoğlu Sözen

ATÖLYE
“Çevre İçin / Çevre İle Tasarla” Atölye çalışması İstanbul İli’ndeki tüm mimarlık okullarına açık olarak düzenlenecek ve atölye yürütücüleri uygulamacı mimarlardan seçilecektir. Atölyede yaşanabilir ve sağlıklı çevreler için tasarım yapılacaktır. Çevre için yapılacak tasarımın da çevre sistemlerini ve doğal kaynakları kullanarak oluşturulmasına dikkat edilecektir.

SERGİ
Sergi, Çevre – Tasarım Atölyesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları kapsayacak ve Çevre – Tasarım Kongresi’ni destekleyen sponsor kuruluşların stantlarından oluşacaktır.

KONGRE TEMALARI
Doğal Çevre – Tasarım İlişkisi
Yapılı Çevre – Tasarım İlişkisi
Sosyal Çevre – Tasarım İlişkisi

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ
Bildiri özetleri 400-600 kelime arasında olmalıdır. Kongrenin dili Türkçedir. Özetler kongre web sayfasındaki katılımcı formu ile birlikte cevretasarimkongresi@gmail.com e-mail adresine gönderilmelidir.

Bildiri özetlerinden kabul edilenler kongre takviminde belirtilen tarihte web sayfasında ilan edilecek ve e-mail ile katılımcılara duyurulacaktır.

BİLDİRİ TAM METİN GÖNDERİMİ
Özetleri kabul edilen bildirilerin tam metinleri kongre web sayfasındaki bildiri yazım kılavuzunda belirtilen formatta hazırlanarak cevretasarimkongresi@gmail.com e-mail adresine gönderilmelidir.

Bildiriler Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilecek ve kongre takviminde belirtilen tarihte web sayfasında ilan edilecek ve e-mail ile kabul durumları bildirilecektir.

ATÖLYE ÇALIŞMASINA KATILIM
Atölye çalışmasına katılım ücretsizdir. Çalışmaya katılmayı amaçlayan öğrenciler 02 Kasım 2011 tarihine kadar 100 kelimelik “kişisel tanıtım metni” ile katılım isteklerini kongre cevretasarimkongresi@gmail.com e-mail adresine göndermelidir. Katılım 30 öğrenci ile sınırlıdır.
Atölye çalışması 5 gün sürecek ve atölye çalışmaları kongre süresince sergilenecektir.

Çalışmalar YTÜ Mimarlık Fakültesi mekanlarında gerçekleştirilecektir.

KONGRE TAKVİMİ
01 Temmuz 2011 Bildiri özeti son gönderim tarihi
29 Temmuz 2011 Bildiri özeti kabul duyuru tarihi
09 Eylül 2011 Bildiri tam metin son gönderim tarihi
21 Ekim 2011 Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi
02 Kasım 2011 Bildiri ücreti yatırmanın son günü
08-09 Aralık 2011 Kongre
08-09 Aralık 2011 Sergi

ATÖLYE TAKVİMİ
02 Kasım 2011 Atölye çalışmasına başvuru için son tarih
28 Kasım–02 Aralık 2011 Atölye çalışması

KATILIM BİLGİLERİ
Kongreye dinleyici olarak katılım ücretsizdir.

Bildirilerin kongre kitabında yer alması için katılım ücretleri 02 Kasım 2011 tarihine kadar aşağıda yer alan hesaba yatırılmalıdır.

Türkiye İş Bankası Yıldız Teknik Üniversitesi Şb.
YTÜ Vakfı hesabı: 1199 – 3097840

Kongre katılım ücreti ödemesi sırasında açıklama olarak : “Adı Soyadı / Çevre Tasarım Kongresi katılım bedeli” mutlaka yazılmalıdır.

Ayrıca katılım ücreti dekontunun bir kopyası cevretasarimkongresi@gmail.com e-mail adresine gönderilmelidir.

KATILIM ÜCRETİ
Öğrenci katılım ücreti 75TL
Diğer katılımcı ücreti 100TL
Kongre bildiri kitabı ve CD’si, oturum arası ikramları ve kapanış etkinliği kongre ücreti kapsamındadır.

Etiketler

Bir yanıt yazın