Çarşamba Seminerleri: Kültürel Mirasın Korunmasında Tarihi Kentsel Peyzaj Odaklı Alan Yönetim Planı Yaklaşımı

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün düzenlediği Çarşamba Seminerleri'ne #doktora teması ile Ömer Devrim Aksoyak konuk oluyor. Seminer 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 11:00'da yapılacak.

Seminerin tanıtım metninden:

“Tarihi Kentsel Peyzaj (Historic Urban Landscape), kültürel mirasın korunmasında uluslararası iş birliğini sağlamayı amaçlayarak kurulan UNESCO tarafından, tarihi kentsel alanların bütünleşik olarak korunması amacı ile geliştirilen kavramdır. 2005 yılından itibaren, Dünya Miras Listesi kayıtlı ve kaydedilecek alanların korunmasında eşgüdümü ve katılımı sağlamak amacı ile hazırlanması gerekli olan alan yönetim planları da bütünleşik korumanın yönetim aracı olarak tanımlanabilmektedir. Tez kapsamında; kültürel mirasın korunması amacı ile tavsiye edilen Tarihi Kentsel Peyzaj kavramının, alan yönetim planlarının hazırlanmasında koruma yaklaşımı ve stratejisi belirlenirken kullanılmasına dair olasılıklar irdelenmiş ve Tarihi Kentsel Peyzaj odaklı, kültürel mirasın korunmasında uygulanan alan yönetim planlarının hazırlık, uygulama ve izleme safhalarında kullanılabilecek yenilikçi ve bütünleşik yaklaşım önerisi geliştirilmiştir. Kültürel mirasın korunması konusunda mevcut yönetim mekanizmaları, UNESCO ve ilgili kuruluşlar tarafından uluslararası tartışma ortamında ele alınan, sürekliliği ve bütüncül yaklaşıma sahip olması hedeflenen Tarihi Kentsel Peyzaj kavramının gelişen içeriği ve bu bağlamda mekânsal planlama disiplininin kazanımları bağlamında değerlendirilmektedir. Tarihi Kentsel Peyzaj kavramının, günümüzdeki idari ve sosyal yapı içerisinde uygulanabilirliğinin anlaşılabilmesi ve yenilikçi yaklaşımın geliştirilebilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Tarihi Kentsel Peyzaj kavramının kültürel mirasın korunmasında uygulamaya dönüştürülebilmesi amacı ile alan yönetim planları ele alınabilmektedir. Koruma kavramının insanlık tarihi boyunca geçirmiş olduğu sürecin günümüzde geldiği noktada, tarihi kentsel alanların korunmasına yönelik uygulamada olan yönetim araçlarının eleştirisi yapılarak, koruma yaklaşımının ihtiyaç duyduğu değişim yorumlanmıştır. Korumaya konu olan varlıkların içinde bulunduğu kültürel peyzajdaki sosyoekonomik değişimi ve çok katmanlı kültürel yapıyı odak alan Tarihi Kentsel Peyzaj kavramının ortaya koyduğu bütünleşik, yenilikçi ve katılımcı bakış açısı kullanılarak Bütünleşik Kentsel Peyzaj Yönetim Planı için yaklaşım önerisi ortaya konulabilmektedir.”

Katılım bağlantısı (canlı yayın)https://www.youtube.com/carsamba+seminerleri

Etiketler

Bir cevap yazın