Çarşamba Seminerleri: “Kadınların Barış Mücadelesinde Dünya Deneyimleri: Sırbistan, Kosova, Sri Lanka ve Suriye”

Çarşamba Seminerleri'ne bu hafta, "toplumsal cinsiyet" temasıyla Güneş Daşlı ve Nisan Alıcı konuk oluyor. Seminer 22 Mart'ta MSGSÜ Video Konferans Salonu'nda yapılıyor.

DEMOS Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Merkezi 2015 yılında kurulduğu günden bugüne özerklik, barış ve geçmişe yüzleşme, insan hakları ve toplumsal hareketler alanında çalışmalar yürütmektedir. ‘Barış, Toplumsal Hafıza ve Geçmişle Yüzleşme’ programında araştırmacı olarak görev alan Güneş Daşlı Ankara Üni.’de “Kolektif Hafıza ve Toplu Mezarlar Mücadelesi: İspanya ve Türkiye Deneyimleri” konulu tez çalışmasını yürütmektedir. Aynı programda araştırma koordinatörü olan Nisan Alıcı 2016 yılında Belçika’da Kent Üniversitesi Uluslararası Çatışma ve Güvenlik yüksek lisans programında “AB’nin Kosova’da Barış Süreci ve Geçiş Dönemi Adaletindeki Rolü” konulu tezini tamamlamıştır.

“Kadınların Barış Deneyimlerine Farklı Coğrafyalardan Bakmak Sırbistan, Kosova, Sri Lanka ve Suriye” başlıklı sunuşunun tanıtım metninden:

“Tarihsel olarak savaşlar ve çatışmalar farklı toplumsal kesimler için çok boyutlu, karmaşık ve uzun dönemli etkilere sahip olmuştur. Kadınlar, doğrudan savaştan yoğun olarak ve özgün bir biçimde etkilenmekle beraber, çatışma dönemlerinin farklı süreçlerinde barış mücadelesi yürüten aktivistler olarak da öne çıkıyorlar. Buna rağmen çoğu örnekte güçlü kadın mücadeleleri olmasına rağmen kadınlar, resmi barış müzakerelerine dahil edilmeyip, politik karar alma süreçlerinden dışlanmaktadır. Ancak farklı ülkelerden farklı kadınların deneyimleri gösteriyor ki, kadınlar barışın inşasına katkıda bulunmak ve cinsiyet eşitliği temelinde bir toplumsal düzene katkıda bulunmak için çok çeşitli yöntemler geliştirebiliyor. Deneyimler, farklı coğrafyaların kendine has özellikleri, çatışmanın özgün sebepleri, ülkeden ülkeye değişen toplumsal yapıların farkına paralel olarak çeşitlilik gösteriyor. Bizim için önemli olan, bu çeşitliliğe rağmen farklı coğrafyalardaki kadın deneyimlerinin birbiriyle ortaklaşan pek çok yönünün bulunduğunu görmek.

‘Kadınların Barış Mücadelesinde Dünya Deneyimleri: Sırbistan, Kosova, Sri Lanka ve Suriye’ kitabımız, bu çeşitlilikten yola çıkarak, kadınların barış mücadelesi için geliştirdiği yöntemlerin farklı coğrafyaların dinamikleri eşliğinde izini sürüyor. Kadın deneyimlerinin sınırları aşan, farklı kimlikler ve mücadele biçimlerini kapsayan ve bunlarla dayanışma içinde olan niteliklerinin geçmişle yüzleşme dönemlerindeki toplumlara ışık tutmasını umuyoruz.”

Etiketler

Bir cevap yazın