Çarşamba Seminerleri: “İstisna Mekan; Hukuğun Eşiğindeki Kent”

Çarşamba Seminerleri'ne bu hafta "Doktora" temasıyla Tayfun Kahraman konuk oluyor. Seminer 20 Aralık 2017'de MSGSÜ Video Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

Tayfun Kahraman, Lisans eğitimini 2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde bitirdi. Yüksek lisans eğitimini aynı bölümde, Kent Planlama programında 2010 yılında tamamladı. 2009-2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde uzman olarak görev aldı. 2006-2010 yılları arasında TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nda Sekreter Üye ve ardından 2010 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında 2017 yılında bitirdi. 2014 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Planlama Dergisi’nin editörlüğünü yürütmekte; Şehircilik, Kent Planlama ve Kent Hukuku konularında dersler vermekte ve bu alanlarda çalışmalarına devam etmektedir. Konuğumuzun “İstisna Mekân; Hukukun Eşiğindeki Kent” başlıklı sunumunun tanıtım metninden:

“Bu sunum, kent mekanında gerçekleşen her ilişki ve uygulamanın temelinde bulunan ve egemenin biçim verdiği kent hukukunun oluşma koşullarını ve istisnanın kent hukukuna nasıl yerleştiğini tartışan “Kent Hukukunda Devletin İstisna Yaratma Durumu” başlıklı Doktora Tezini kapsamaktadır. Türkiye kentleşmesinin önemli unsurlarından biri olan hukuk, her dönem bir tarafıyla hukuk dışını ifade eden istisnanın da alanı olmuştur. Egemen tercihlerin şekil verdiği istisnalar ile kentte yer alan ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkiler ve kentsel mekan biçim kazanmıştır. Dolayısıyla Türkiye kentleşmesinde son dönem devletin tercihleriyle değişen yasa yapma biçimi, krizlerle ortaya çıkan bir süreç olarak olağanüstü hal ilanı ve kentsel rant üretimi temelli istisnanın genelleşmesi üzerine yapılan analizler, bizi başka bir tartışmaya götürmektedir. Kentte egemen, olağanüstü hal ve istisna ilişkisini okumak ve bugünün kentini bu kavramlarla anlamak üzere, tartışamda yeni bir kavramsal yöntem geliştirilmekte ve hukukun eşiğindeki kent “istisna mekan” tanımlanmaktadır. Bu çerçevede sunumda, kent hukuku ve kent mekanında yeniden yorumlanan olağanüstü hal ve istisnanın olgunlaştığı örnek olaylar ile egemenin kentsel mekanda değişen müdahale biçimleri konu edilerek; istisna mekan kavramı somutlaştırılmakta ve Türkiye kentleşmesine yön veren kent hukukunda istisnaların değişen anlamları ile nasıl genelleştiği sorusunun cevabı aranmaktadır.”

Etiketler

Bir cevap yazın