Çarşamba Seminerleri: İstanbul’a Hoşgeldin Elektrik

Çarşamba Seminerleri'ne bu hafta "Kamusal" temasıyla Nurçin İleri konuk oluyor. Seminer, 22 Kasım'da MSGSÜ Video Konferans Salonu'nda yapılıyor.

“İstanbul’a Hoşgeldin Elektrik” başlıklı sunumun tanıtım metninden;

“Bu sunumda 19. yüzyılın sonlarından 1940’lara kadar İstanbul’da havagazı ve elektrik teknolojisinin kentin fiziksel ve sosyal yapısı, gündelik hayatın ritmi ve kent sakinlerinin zaman-mekân algısı üzerindeki etkileri tartışılacaktır. ‘Modernizasyonun katalizatörü’ olarak adlandırılan elektrik salt teknolojik bir kalkınma aracı olmanın ötesinde, dönemin iktidar kadrolarının politik söyleminin vücut bulduğu bir araç olmuştur. Isınma ve aydınlatma için kullanılan havagazından çok daha yaygın bir kullanım alanına sahip olan elektriğin İstanbul’a gelişi bir takım tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Havagazı ve elektriğin üretimi, dağıtımı ve tüketimine dair gerçekleşen bu tartışmalar ekseninde, bu altyapı teknolojilerle kent bileşenlerinin karşılaşma anlarına değinilecektir. Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri evrakı, gazete haberleri ve bu dönemi konu alan hatırat sunumun temel kaynaklarını oluşturmaktadır.”

Nurçin İleri, 2015 yılında Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde geç dönem Osmanlı İstanbul’unda gece, sokaklar, sokakların aydınlatılması ve suç konulu doktora çalışmasını tamamladı. Kent, teknoloji ve duyguların tarihi alanlarında çalışmalarına devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’nde koordinatör yardımcısı olan İleri, üniversiteye bağışlanmış özel koleksiyonlar üzerine arşiv çalışmaları yürütmekte. Aynı zamanda Teknoloji Tarihi Derneği (Society for History of Technology) 2017-2018 Türkiye temsilcisi.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın