Çarşamba Seminerleri: “Halkların Köprüsü’ Derneği: İzmir Göç Kentinde Kamusal Dostluk”

Çarşamba Seminerleri'ne bu hafta "Dayanışma" temasıyla Cem Terzi konuk oluyor. Seminer, 29 Kasım'da MSGSÜ Video Konferans Salonu'nda yapılıyor.

“Halkların Köprüsü’ Derneği: İzmir Göç Kentinde Kamusal Dostluk” başlıklı sunumun tanıtım metninden:

“Halkların Köprüsü Derneği, asıl olarak halklar arasında eşitlik, adalet ve özgürlük temelinde kamusal dostluk ve dayanışma kurmak üzere kurulmuş, İzmir’in bir mülteci merkezi haline gelmesi üzerine mültecilerin acil karşılanması gereken sağlık, barınma, iş gibi ihtiyaçları ve mültecilik, vatandaşlık statüsü kazanmaları için çalışmaya başlamıştır. Yüzlerce sağlıkçı, eğitimci, avukat, öğrenci yüzlerce gönüllünün, yüzbinlerce mülteci insanın savaş nedenli yaralarına hayırseverlik değil ‘kamusal dostluk’ eksenli çözüm bulmaya çalıştığı bir sivil toplum örgütüdür. Türkiye’nin artık bir göçmen ülkesi olduğu gerçekliğinden, kamu politikalarının yetersizliklerinden, gündelik hayatta dayanışmanın halkları birleştiriciliğinden yola çıkan Dernek, son dönemin en aktif, kolektif-mesleklerarası ve gönüllü yapılanmalarındandır. Vatandaşlığı, paylaşılan gündelik hayat, kent müşterekleri ve dayanışma üzerinden pratikte yeniden tanımlayan Halkların Köprüsü Derneği’nden kentsel pratiklere dair ne öğrenebiliriz?”

Prof. Dr. Cem Terzi, Halkların Köprüsü Derneği kurucularından ve şu andaki sözcüsüdür. Genel Cerrahi uzmanlığını 1992 yılında Ankara Numune Hastanesi’nden aldı. Genel Cerrahi Profesörü’dür. Bir dönem Türk Tabipler Birliği’nin Merkez Konseyi ve sair alt birimlerinde üyelik, Avrupa Cerrahi Derneği başkanlığı ve Dilovası’ndaki halk sağlığı sorunlarını araştırma hakkını savunan Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi’nin sözcülüğünü yapmıştır. Kolorektal uzmanlık alanındaki sayısız bilimsel eserlerinin yanında, Toplum Sağlığına Bir Köprü, Tıp Eğitimi (2001, İletişim Y.) kitabının yazarı ve Kapitalizmin Kıskacında Doğa, Toplum ve Bilim. (2013, Yordam Y) kitabının editörlerindendir.

Etiketler

Bir cevap yazın