Çarşamba Seminerleri Güz Dönemi Toplantıları

Çarşamba Seminerleri'nin güz dönemi toplantıları 30 Kasım 2011 - 4 Ocak 2012 tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Program

30.11.2011
Julia Strutz, Kumru Çılgın, Erbatur Çavuşoğlu

Bourdieu’cu Yöntemlerle Mekan Okuması: Bir Kentsel Dönüşüm Araştırmasının Bulguları

7.12.2011
Gülden Erkut

Planlama Sürecinde Bilginin Rolünü Yeniden Düşünmek

14.12.2011
Barış Alp Özden

Geç 1940′lar ve 1950′ler İstanbul’unda Mesken Sorunu ve İşçilerin Gündelik Hayat Deneyimleri

21.12.2011
Asuman Türkün, Binnur Öktem, Şükrü Aslan

İstanbul’da Eski Kent Merkezleri ve Gecekondu Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Sosyo-Mekansal Değişim

28.12.2011
Aslı Odman

Tophane’de İz Bırakmadan Kaybolmuş Bir Endüstri Mirası: Ford İstanbul Montaj Fabrikası 1925-1944

04.01.2012
Ümit Şenesen

Neyi Bildirir Sayılar?

Etiketler

Bir cevap yazın