Çarşamba Seminerleri: Daha İyi Bir Türkiye Kentleşmesi İçin Kır-Kent Dayanışma Ağları: Kars-Boğatepe Örneği

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün düzenlediği Çarşamba Seminerleri'ne #doktora teması ile Çare Olgun Çalışkan konuk oluyor. Seminer 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 11:00'da yapılacak.

Çare Olgun Çalışkan, 1982 yılında Kars’ta doğar. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2005 yılında mezun olur. 2008 yılında İTÜ’de Bölge Planlaması Programı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2005 – 2009 yılları arasında İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) bünyesinde İstanbul Çevre Düzeni Planı hazırlık sürecinde çalışır. 2010 – 2011 döneminde Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde mega projeler ve İstanbul konulu araştırma raporlarının editörlüğünü yapar. 2010’da başladığı İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doktora eğitimini Mart 2019’da tamamlar. Halen, Şubat 2014’de araştırma görevlisi olarak girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde çalışmaya devam ediyor. 15 Nisan 2021’de başladığı, 3 ay Dresden Teknik Üniversitesinde, 9 ay da Berlin Teknik Üniversitesi’nde olacak şekilde toplamda 1 yıl sürecek olan doktora sonrası araştırmaları vesilesiyle Berlin’de akademik çalışmalarını sürdürüyor.

Seminerin tanıtım metninden:

“Kars’ta 80’li yılların başında doğup orada geçirdiğim çocukluk yıllarım hayat boyu hep yanıbaşımdaydı. Lisans yıllarımdan beri beni beslemeyi hep sürdürdü. Lisansüstü tezimde az geliş(tiril)miş bölgelerin temsilcisi olan Kars, doktora tezimde de metropolleşmeyi tetikleyen kentleşme eğilimlerine karşı, orta ölçekli kentlerin sesi oldu benim için. Özellikle son 10 yılda deneyimlediğimiz ve dozu giderek artan ekolojik kriz ortamının şakasının olmadığını; dünyanın insan yaşamı için birkaç kuşaklık daha imkan tanıdığı bir döneme girdiğimizi görünce, bir plancı olarak odağımı ister istemez kentleşmenin sorunlarına ve çözüm yollarına çevirmek istedim. Kırsalı gözden çıkaran, kentleri rant odaklı ve rekabetçi bir ortama terk ederek sürekli büyümeyi ve kalkınmayı hedefleyen hakim politikaları, eğilimleri reddettiğim doktora tezimde, dayanışma kavramına ve bir nevi kır-kent mutualizmine tutundum. Kırsal üretim temelinde (gıda vb.) kurulan ve hakim-kapitalist sistemin dışındaki ağ ilişkilerinin yaratabileceği dayanışmacı süreçlerin, yerelden başlayarak küçük ve orta ölçekli kentlerde daha dinamik ve ekolojik açıdan sürdürülebilir bir gelişim sağlayabileceğini ileri sürdüm. Bir yandan kırsal yaşamı ve ürettiklerini daha değerli kılan, diğer yandan da bu ürünleri kente getirip, kırsal yaşam ile kentsel yaşamın kesiştiği alanlar açan bir senaryonun bütüncül bir kentleşme gidişatını olumlu yöne çekeceğini savundum. Ancak tezin bağlamı çok boyutlu ve ucu birçok başka alana-konuya-soruna değen bir bağlam. Sahası Kars-Boğatepe deneyimi olan tezimde, bakalım doğru şeyi savunmuş muyum?”

Katılım bağlantısı (canlı yayın): https://www.youtube.com/carsamba+seminerleri

Etiketler

Bir cevap yazın