Çarşamba Seminerleri: “Atatürk Orman Çiftliği’nin Anlamı, Değişimi, Dönüşümü”

Çarşamba Seminerleri'ne bu hafta, "miras" temasıyla Deniz Kimyon ve Gencay Serter konuk oluyor. Seminer, 12 Nisan'da MSGSÜ Video Konferans Salonu'nda yapılıyor.

“Atatürk Orman Çiftliği’nin Anlamı, Değişimi, Dönüşümü” başlıklı sunuşun tanıtım metninden:

“TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu üyeleri olan Kimyon ve Serter, meslek odası çalışmaları kapsamında inceledikleri, Ankara’nın önemli bir mücadele konusu olan Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş amacını/düşünü ve son dönem bu kentsel kamusal alana ilişkin yapılan müdahaleleri, ütopyadan distopyaya bir seyir çerçevesinde irdelemektedir. Bu anlamda özellikle 2000’ler sonrası neoliberal kentleşme pratiğinin AOÇ arazisi üzerindeki çarpıcı etkilerinin görüldüğü bir süreç olmuştur. AOÇ özü, tözü itibariyle bir kamusallığın, kolektifliğin simgesi olarak üretilmiş iken; siyasi otoritenin iktidarını zor ile simgeleştirdiği bir alan haline dönüşmüş, hukuk ve kural tanımazlığın meşruiyet kazandığı bir dönüm noktasına tanıklık etmiş, yeni kentsel toplumsal muhalefetin konusu haline gelmiştir. Bu çerçevede AOÇ’nin değişim ve dönüşüm hikâyesi aynı zamanda Ankara kentsel mekânını, kentsel macrofromunun değişimine işaret etmektedir.

Tarihi, kültürel, siyasal, ekonomik ve çevresel değer açısından Başkent Ankara’nın en özellikli alanlarından olan AOÇ üzerinde meydana gelen bu dönüşüm sürecinin ideolojik, hukuksal ve ekonomik etkilerinin bütünlüklü şekilde ortaya konulması amacıyla AOÇ tarihsel süreç içerisinde Ankara Kent mekanına ve gündelik yaşamına etkileri anlamında ortaya konulmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet devrimi sonrası yeni toplumsal yapının formülasyonunda AOÇ’nin kuruluşu ve Ankara’nın başkent oluşu tarihsel olarak kesişmekle beraber, sonrasında da önemli bir kent parçası haline gelen AOÇ ile Ankara kent bütününün mekânsal örüntülerinin değişimi ve dönüşümü de siyasal perspektif çerçevesinde birbirini izlemiş ve etkilemiştir. Ankara kent biçeminin değişimi, bizatihi AOÇ arazileri ve çeperinde 1920’lerden bugüne değişen yasal, yönetsel, ekonomik, siyasal düzlem çerçevesinde değerlendirilmiştir. Daha öz bir ifade ile bu çalışma Mekan (AOÇ) üzerinden, ideolojik, hukuksal bir tarih okuma çalışmasıdır.”

Deniz Kimyon: Muş Alparslan Üniversitesinde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Lisans derecesini ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünden almış, aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir. Çalışma konuları kentsel politika, konut alanları ve tasarım politikaları, planlamanın yasal ve yönetsel boyutlarıdır.

Gencay Serter: Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda şehir plancısı olarak çalışmaktadır. Lisans derecesini ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünden almış, Ankara Üniversitesi Kent ve Çevre Bilimleri bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Çalışma konuları: kentsel politika, çevre siyaseti, korunan alanlardır.

Etiketler

Bir cevap yazın