Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu

Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu bu yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda 29-30 Mart 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

Afişte ve broşür kapağında kullanılan Prof. Dr. Bülent Özer heykeli Prof. Nusret Suman tarafından yapılmıştır.

Prof. Dr. Y. Müh. Mimar Bülent Özer’in anısına düzenlenen Sempozyum bu yıl, çağdaş mimarlık ve sanatta geçmişle günümüz arasındaki ilişkiyi gündeme getirecek.

Prof. Dr. Bülent Özer’in anlayışı ile sanat ve mimarlık mirası söz konusu olduğunda geçmişten donmuş kalıplar vermek yerine, ondan yalnızca özsel, soyut kaliteleri bakımından yararlanılmalıdır. Başka bir deyişle, gerek kişiyi gerekse de sanat yapıtını gerçek, özgün anlamda sürdürebilmenin yolu, onlardaki zaman ötesi, genelgeçer, soyut değerleri, nitelikleri günümüz insanına, mimarisine ve sanatına çağdaş koşullarla aktarabilmeyi başarmaktır. Bugünleri kurup yarınları tasarlamak için gelenekten özgün ve yapıcı anlamda yararlanmak gerekmektedir. Özer’in de sözleriyle,”bir bakıma aynı ‘makam’dan yepyeni çağdaş melodiler üretilebileceği ileri sürülebilinir.”

Bu bağlamda, ikincisi düzenlenen sempozyumda amaç, kopya etmeden ve yabancılaşmalara yer vermeden, tarihsel süreklilik içerisinde toplumsal yaşamı, modern mimarlığı ve sanatı dünden bugüne, bugünden de yarına yaratıcı bir şekilde aktarabilmenin yollarını aramak ve tartışmaya açmaktır.

Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Aylâ Antel (Başkan)
Dr. Y. Müh. Mimar Doğan Hasol
Prof. Dr. Deniz İncedayı
Prof. Dr. Filiz Özer
Doç. Dr. Ebru Özeke Tökmeci
Yrd. Doç. Dr. Efe Duyan
Yrd. Doç. Dr. Özge Gündem
Arş. Gör. Mehmet Sinan Tarakcıoğlu
Arş. Gör. Taybuğa Aybars Mamalı

29 Mart 2018 Perşembe

10:30 – 11:00 Açılış Konuşmaları
MSGSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Alev İdrisoğlu
MSGSÜ Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aylâ Antel

11:00 – 12:30 I. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aylâ Antel
– Prof. Dr. Filiz Özer: Prof. Dr. Bülent Özer ve Prof. Dr. Filiz Özer’in “Tarihsel Süreklilik ve Çağdaş Mimari” Üzerine Düşünceleri
– Dr. Y. Müh. Mimar Doğan Hasol: Mimarlıkta Geçmişle Kurulan Uygunsuz İlişkiler
12:30 – 12:40 Tartışma

12:40 – 13:30 Öğle Arası

13:30 – 14:30 II. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevzat Oğuz Özer
– Prof. Bengi Bugay: Mimari, Müzik ve Performans Tasarımı
– Prof. Devrim Erbil: Geçmişten Günümüze Devrim Erbil

14:30 – 14:40 Tartışma

14:40 – 15:00 Kahve Molası

15:00 – 16:00 III. Oturum
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Abdüsselam Selami Çifter
– Atilla Birkiye: Okumanın Yolları Yordamları. Acaba Hamlet’i, Hamlet mi Öldürdü?
– Yrd. Doç. Dr. Zeki Coşkun: Sanat Tarihi: Daimi Dönüşüm Tarihi

16:00 – 16:20 Tartışma

30 Mart Cuma

10:00 – 11:00 IV. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sema Ergönül
– Prof. Dr. Ayla Antel: Çağdaş Mimaride Gelenekselden Yararlanmaya Farklı Çözümler: Prof. Gottfried Böhm
– Yrd. Doç. Dr. Saadet Aytıs: Eskiye Saygı, Yeniye Fırsat

11:00 – 11:10 Tartışma

11:10 – 11:30 Kahve Molası

11:30 – 12:30 V. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Deniz İncedayı
– Doç. Dr. Ebru Özeke Tökmeci: Mimarlıkta Eski-Yeni İlişkilerine Ağa Han Ödüllü Projeler Üzerinden Bir Bakış
– Y. Mimar Hasan Çalışlar: Yerellik, Çağdaşlık, Katmanlaşma

12:30 – 12:40 Tartışma

12:40 – 13:40 Öğle Arası

13:40 – 15:10 VI. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Demet Binan
– Prof. Leyla Pınar: Geleneğinden Kopmadan Geleceğe Aktaracağımız Müzik Çeşitliliğinde Ortak Kriter Ne Olmalıdır?
– Y. Mimar Nejat Yavaşoğulları: Gelenekselden Evrensele Yorumlar
– Prof. Gündüz Gökçe: Cumhuriyetimizin Çok Sesli Müziğine Kısa Bir Bakış

15:10 – 15:30 Tartışma

Etiketler

Bir cevap yazın