V. Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu

Prof. Dr. Y. Müh. Mimar Bülent Özer anısına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen V. Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu, 24 Mart 2022 tarihinde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde yapılacaktır.

Sempozyumun açıklama metninden:

Prof. Dr. Y. Müh. Mimar Bülent Özer’in anısına 2017 yılından bu yana düzenlenmekte olan “Çağdaş Mimarlık ve Sanat” konulu sempozyumun ilk yılında mimarlık ve sanat çeşitli açılardan irdelenmiş, ikinci yılında çağdaş sanat ve mimarlığın geçmiş ile ilişkisi değerlendirilmişti. Üçüncü sempozyumda, gelişen teknolojilerin çağdaş mimarlık ve sanata olan etkileri tartışılmıştı.  Geçtiğimiz yıl dördüncüsü düzenlenen sempozyumun konusu çağdaş mimarlık ve sanatta ana akımların karşısında yer alan farklı görüş ve eğilimlerin incelenmesiydi.

Tarih boyunca sanat, mimarlık, müzik ve edebiyat gibi yaratıcı eylemler birbirlerinden etkilenerek gelişmiştir. Göçebe dönemde sanatın daha çok faydacı bir zihniyet ile gerçekleştirilmiş olduğunu biliyoruz. Tarımsal Düzende devrin belirgin dünya görüşüne göre sanatta ortak bir kompozisyon anlayışının geliştirildiğini görmekteyiz. Endüstri Devrimi sonrasında ise, artık tek düze sanat anlayışının yerine çeşitlilik egemen olmuştur. V. Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu’nun teması bu çeşitlilik içinde farklı sanat dalları arasındaki etkileşimin değerlendirilmesidir.

Prof. Dr. Ebru Özeke Tökmeci,  Düzenleme Kurulu Başkanı

Düzenleme Kurulu:

 • Prof. Dr. Ebru Özeke Tökmeci
 • Prof. Dr. Aylâ Antel
 • Prof. Dr. Filiz Özer
 • Dr. Y. Müh. (Mimar) Doğan Hasol
 • Dr. Öğr. Üyesi Özge Gündem
 • Arş. Gör. Fırat Kaya
 • Arş. Gör. Taybuğa Aybars Mamalı
 • Arş Gör. Mehmet Sinan Tarakçıoğlu

24.03.2022 PERŞEMBE

10:00-10:30 Açılış Konuşmaları

10:30-12:00 I. Oturum

Moderatör : Prof. Dr. Ayla Antel

 • Doç. Dr. Sıla Durhan “Kentsel Bellekte Mimarlık ve Sanat Birlikteliği: Apartmanların Seramik Duvar Panoları”
 • Prof. Zeliha Berksoy  “Yirminci Yüzyıl Sanat’ı ve Tiyatro Ekolleri”
 • Prof. Dr. Kamran İnce  “ Domes & Domes & Domes”

13:00-14:30 II. Oturum

Moderatör :  Doç. Dr. Meltem Özkaraman Şen

 • Dr. Öğr. Üyesi Demet Arslan Dinçay  “İç Mekânda ‘Modern’… Anlamsal Karşılıkları Sinema Üzerinden Okumak”
 • Prof. Dr. Filiz Özer “Pop-Art’ın Mimariye ve Eşya Tasarımına Etkisi”
 • Mimar Nevzat Sayın  “Mimaride Estetik Bir Mesele Olarak Sanat”

15:00-16:30 III. Oturum

Moderatör : Dr. Öğr. Üyesi Özge Gündem

 • Dr. Öğr. Üyesi Efe Duyan “Şiirin Mimarlığı: Mimari Kompozisyon Öğelerinin Şiirde Kullanımı”
 • Prof. Dr. Murat Şen  “Islak Kent Projesi ile Kente Bakış”
 • Dr. Öğr. Üyesi Can Aytekin  “ Resim Mimari İlişkisi: Boş Ev Sergisi”
Etiketler

Bir cevap yazın