Bir Şehir Tasavvuru: Konya

24 - 28 Nisan tarihleri arasında Konya'da yapılacak atölye çalışması ile Konya'nın geçmişi, bugünü ve geleceğini bugünde yaşayarak, medeniyete ve gelecekteki medeniyetin mimarisine yönelik fikirler ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.

Etkinliğin tanıtım metninden:

Hiç şüphesiz şehir, medeniyet mefkuresinin vücut bulması için ihtiyaç duyulan mekandır. İnsan ise, şehirde medeniyeti inşa eden ve kendisi bu süreçte inşa edilen varlıktır.

Bugünkü istek, ideoloji, yaşam tarzı ve beğenilerimiz bugünün şehrini getirirken, geçmişe ait olanlar geçmiş şehirleri inşa etmiştir. Ancak ilginç olan, bugün inşa edilen şehir hayatı ve yapılarının, Selçuklu Medeniyeti ve eserleri kadar beğenimizi kazanamayışı ve bizi tatmin edemeyişidir.

Bizce, bu yüzyılda bazı değerlerimiz erozyona uğramıştır. Yaşadığımız kimlik karmaşası, şehirlerimize de tezahür etmiştir. Şehirlerimiz olduğu gibi görünmemekte, göründüğü gibi olmamaktadır. Dünyada medeniyet krizinin yaşandığı 21.yy’da, medeniyetimizi var eden değerlerden uzak ve manadan soyutlanmış kişiler, semboller, binalar ve fikirler ile yüz yüze kalırken; dün sahip olduğumuz kadim medeniyet geleneği ile bugünü ve yarını inşa etmeyi düşlemekteyiz. Bizler, yarının akademisyenleri, mimarları, düşünürleri olacak olan 30 genç ile emaneti fark ederek, çözüme yönelik düşünmeyi, araştırmayı, yorulmayı ve mesuliyet kazanmayı amaçlıyoruz. Tüketmeden üretmek, dönüştürmek, inşa etmek fikriyatına sahip olmak istiyoruz. Gençler olarak “biz de dönüşümün bir parçası olabiliriz.”

Proje boyunca 30 genç ile, “şehir, medeniyet ve insan üzerine” gençliğin verdiği cesaret ile kafa yormayı, düşünmeyi ve düşlemeyi istiyoruz. İlim, irfan, hikmet değerleri ışığında ‘Mekke’, ‘Medine’ ve ‘Medeniyet’ kavramlarını, madde ile mananın bir araya geldiği ‘şehir’ olgusu üzerinden okumayı ve idrak etmeyi istiyoruz. Konya’nın geçmişi, bugünü ve geleceğini bugünde yaşayarak, medeniyete ve gelecekteki medeniyetin mimarisine yönelik fikirler ortaya koymayı amaçlıyoruz. Konyalı gençlerin şehirle doğru ve sağlıklı bir iletişim kurabilmesinin yollarını araştırmak istiyoruz. Tüm bunları, akademik bir ortam oluşturmaktan ziyade samimi bir atmosfer ile birebir katılımın sağlanacağı, yaygın eğitim yöntemlerin kullanılacağı ve öğrenici odaklı bir model ile gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Bilge Mimar Turgut Cansever’in de söylediği gibi, “Şehri imar ederken, nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder.”

Başvuru Süreci ve Şartları

  • Konya’da öğrenim görüyor ya da ikamet ediyor olmak
  • 18-26 yaşları arasında bulunmak
  • Sosyoloji, Felsefe, Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama bölümleri öncelikli olmak üzere, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olmak.

Katılımcı Profili

  • Medeniyet, şehir ve insan konuları ile ilgilenen,
  • Okumayı ve araştırmayı seven,
  • Konya şehir kültürü ve yaşantısı hakkında bilgi sahibi olan,
  • Eleştirel düşünebilen,
  • Gönüllülük ve grup çalışmasına yatkın olan kişiler.

Başvuru için son başvuru tarihinden önce, bu adresteki form doldurulmalıdır.

Takvim

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2018
Başvuru sonuçlarının açıklanması: 17 Nisan 2018
Proje uygulama tarihleri: 24-28 Nisan 2018
Saadettin Ökten – Bir Şehir Tasavvuru Final Oturumu: 28 Nisan 2018

Kontenjanlar

Mimarlık: 8 kişi
Şehir ve Bölge Planlama: 8 kişi
Sosyoloji: 8 kişi
Felsefe: 3 kişi
Diğer Bölümler: 3 kişi
(Kontenjanlarda başvuruya göre +3,-3 değişiklik görülebilir)

Etkinlik ve katılım koşulları hakkında detaylı bilgiye, sayfanın sağ tarafında bulunan “Dökümanlar” bölümünden ulaşılabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın