Bir Osmanlı Şehri, İstanbul

Ev ve Şehir Vakfı, İstanbul Tasarım Merkezi ve Marmara Üniversitesi organizasyonu ile vakıf haftası içerisinde planlanan "BİR OSMANLI ŞEHRİ, İSTANBUL" başlıklı konferans 12 Mayıs 2013 Pazar günü saat 16:00'da gerçekleştirilecek.

Hâric ez akl-ı beşer İstanbul
İremez gâyetine ehl-i ukûl*
“İstanbul, beşer aklının anlama kabiliyetinin ötesindedir. Akıl ehli , İstanbul’u anlayamaz.”
Cansever, hayatı boyunca yönettiği ve bulunduğu çalışmalar dışında çeşitli konuşma ve yazılarında da İstanbul için öngörülerde bulunmuştur. Osmanlı döneminde oluşmuş olan İstanbul’un korunması, abidelerin korunması ve abidelerin etrafındaki yapıların, dolayısıyla mimarinin korunması; bu mimarinin İstanbul’a, şehre nasıl uygulanacağının yöntemlerinin ortaya konmasının gerekliliğine defalarca işaret etmiştir. Düşüncesinin gerçekleştirilebilmesi için üstünde durduğu adım, planlamanın ve idarenin kimler tarafından yapılacağıdır. Şehri planlayacak ve idare edecek ‘Alimler’in ve ‘Hükümdarlar’ın iyi olmaları iki önemli hadis-i şerif ** ile de belirlenmiştir. Bu düşüncesinin tesis edilebilmesi için belirlediği son adım, bilgi odaklarının oluşturulması ve bu bilgi odaklarının uygulayabilme kabiliyetlerinin olmasıdır. ***

Cansever’in düşünceleri paralelinde Osmanlı Şehri’ni anlamak ve yeniden okumak üzere, ‘Kent ve Estetik’ bağlamında Divan edebiyatında şehir ve şehrin güzelliklerini anlatan ‘Şehrengiz’lere bugün yeniden bakmanın yararlı olacağını düşündük. ” Vakıf Medeniyeti ve Şehir ” temalı Vakıf Haftası içinde, 12 Mayıs Pazar günü İstanbul Tasarım Merkezi’nde aşağıda bilgileri verilen toplantıda bizlerle birlikte olmanızı dileriz.

* Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatında Şehr-engizler ve Şehr-engizlerde İstanbul, İstanbul Fethi Derneği, İstanbul, 1958, s. 112. (Fazıl, Huban-nâme, beyit nu:2.)
** İnsanların en iyisi alimin iyisi; insanların en kötüsü alimin kötüsüdür.
Hükümdarın iyisi alimin ayağına giden; Alimin kötüsü hükümdarın ayağına gidendir.
***http://www.youtube.com/watch?v=L3-pVogPNSI

Etiketler

Bir yanıt yazın