Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yaz Okulu Kayıtları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mİmarlık Fakültesi Yaz Okulu'na 25-28 Haziran 2013 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

ARCH 303 – Kompütasyon – Görsel Algı – Etkileşim

Doç. Dr. ŞEBNEM YALINAY ÇİNİCİ, Öğr.Gör. ONUR YÜCE GÜN (M.I.T.)
7 hafta (8 Temmuz- 23 Ağustos) / haftada 16 saat / 8 kredi

Ders tanımı: Tasarım sürecinin merkezi öğelerinden biri görsel algıdır. Kompütasyonel tasarım araçları tasarım sürecini keşfedilmemiş alanlara taşıyor olarak kabul edilse de bilgisayarların genel kullanımı dokümantasyon ya da temsiliyet alanlarında sınırlı kalmaktadır. Bilgisayar ekranı çalışılmakta olan nesne ile aramıza mesafe koyarken, güdüsellikten uzak etkileşim araçları tasarımcıların bilgisayarla olan iletişimini daha da zorlaştırmaktadır. Bu stüdyo, görsel algı, kompütasyon ve insan-bilgisayar etkileşimi konularına yoğunlaşmaktadır. Amaç bilgisayarla daha yakın etkileşimlerin kurulabildiği, iç güdüsel ve kompütasyonel tekniklerin harmanlandığı görsel temelli tasarım süreçleri üzerinde çalışmaktır. Ana çalışma alanları genişlemeye açık olmakla birlikte şu şekilde sıralanabilir: 1. Hibrit (analog ve dijital) çizim teknikleri 2. Dijital imaj ve video işleme 3. Sezgisel insan-bilgisayar etkileşimi 4. Stereoskopik algı simülasyonları Dersler haftalık okumalar üzerinden yürütülecek, tartışmalar ve kişisel ve/veya grup projeleri ile ilerleyecektir.

ARCH 455 – İstanbul: İmparatorluk Başkentinden Küresel Kente

Prof. Dr. SİBEL BOZDOĞAN
7 hafta (8 Temmuz- 23 Ağustos) / haftada 6 saat / 3 kredi

Ders tanımı: Bu seminer, son iki yüzyılda İstanbul’un geçirdiği kentsel ve mimari dönüşümleri, hem modern Türkiye’nin tarihsel dinamikleri çerçevesinde, hem de daha geniş bölgesel ve uluslararası bağlamları içinde ele almaktadır. Belirleyici politik, sosyal ve kültürel değişimlerin getirdiği yeni kentsel vizyonlar ve bunların iki yüzyıl boyunca, şehrin peyzaji, mimarisi, silueti, makro formu ve estetiğini nasıl değistirdiği, dört belirgin dönemde irdelenecektir: 1) geç Osmanlı modernleşmesi çerçevesindeki kentsel reformlar, altyapı, ulaşım ve 19. yüzyıl sonunun kozmopolitan mimarlık kültürü; 2)1930’lar ve 1940’larda, erken Cumhuriyet’in girişimleri: Henri Prost’un Master Planı ve seküler modernleşmenin yeni mekanları; 3) İkinci Dünya Savaşı sonrası kentsel müdaheleler: kırdan kente göç, gecekondulaşma ve apartmanlaşma ile İstanbul’un bir “kıyı kenti” olmaktan, bir “hinterland kenti” olmaya geçişi ve 4)1980’lerden beri Istanbul’u bir “küresel kent” olarak markalaştırma ve pazarlama projeleri: tüketimin küresel mekanları, kapalı siteler ve kent makro formunun genişleyip yayılması. Dersin amacı, benzersiz bir dünya şehrinin karmaşık, melez ve tartışmalı kent ve mimarlık tarihini, içinde evrildiği imparatorluk, ulus inşası ve küresel politikalar bağlamında gözden geçirip tartışmaktır. Seminerler, haftalık seçilmiş okumaların sınıfta tartışmasıyla yürütülecek, uygun olduğu oranda küçük geziler, film ve edebiyat parçalarının yakın okumaları ve misafir konuşmacılar ile desteklenecektir.

ARCH 485 – Tasarım Formunu Bilgilendirmek

Doç. Dr. ŞEBNEM YALINAY ÇİNİCİ, Öğr.Gör. ONUR YÜCE GÜN (M.I.T.)
7 hafta (8 Temmuz- 23 Ağustos) / haftada 6 saat / 3 kredi

Ders tanımı: Bu seminerin ana konusu (mimari) tasarımda kompleks geometrilerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve temsilidir. Araştırmalar seminerin başlangıcında tanıtılacak bir problem etrafında formüle edilecektir. Çalışmalar hem teorik hem teknik kanallardan ilerleyecektir. Teknik alt yapının oluşturulması için gelişmekte olan kompütasyonel tasarım araçları ve görselleştirme tekniklerine yönelik eğitim verilecektir. Geşilmekte olan tasarım, modelleme ve üretim teknikleri standartlar ötesindeki sofistike geometrilerin araştırılmasını teşvik etmektedir. Form araştırmaları, algoritmalarla, parametrik modelleme teknikleriyle ve data kaynaklı olarak yapılabilmektedir. Ancak dijital ortamın esnekliği ve gerçek dünyanın kısıtlamaları arasındaki ikilem derinlemesine düşünülmüş tasarım ve modelleme süreçlerini gerekli kılmaktadır. Bu durumda tasarımcı hem formların geometrik özellikleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmalı hem de bu formların üretiminde karşılaşılacak teknik fırsat ve zorlukların ayırdına varabilmelidir. Kompleks geometrilerin tasarımda kullanılmasındaki her aşamada görsel anlatım, en önemli iletişim kaynağı olacağından keskin ve anlamlı olmalıdır. 7 hafta sürecek bu seminerde katılımcılar konsept geometriden djital fabrikasyon ve gerçekçi görselleştirmeye kadar uzanan zengin bir süreç deneyimleyecektir.

ATÖLYE: Mimarlık ve Peyzaj Fotoğrafçılığı

Öğr.Gör. ERIETA ATTALI
2 hafta (8- 19 Temmuz) / haftada 10 saat / Kredisiz

Ders tanımı: Mimarlık fotoğrafçılığı, yaratıcının yani mimarın fikirlerini ve niyetlerini anlamak için bir araçtır ve bir yapının anlamına dair bir bakış sunar. Bu atölye çalışması sırasında, öğrenciler, mimarlık fotoğrafçılığını, yapıları temsil etmek ve çözümlemeye yarayan kritik bir araç olarak keşfedecekler. Fotoğraf, mimar ile yapıtı arasındaki ilişkiyi çerçeveleyerek ve bağlamsallaştırarak tasarım sürecinin arka planındaki niyetleri açığa çıkarır ve bunu yaparken, sadece bir belge olarak değil yaratıcı zihnin uyaranlarından biri olarak çalışır. Mimar adayları olan öğrenciler, bu çalışmada, gelecekte tasarlayacakları yapıların belgelenmesinden neler bekleyebileceklerini ve isteyebileceklerini de öğrenecekler. Her ders, o ders için hazırlanan işler üzerinden, kişisel ilgiler ve beceriler gözetilerek biçimlenen açık tartışmalar halinde işlenecektir. Geçmişten ve günümüzden mimarlık ve peyzaj fotoğrafçılarının işleri de, örnek ve ilham kaynakları olarak derslere katılacak ve tartışılacaktır. Atölye çalışması süresince her öğrenci, kendi fotoğrafik görüşünün ifadesi olan bir grup iş üretecek ve bir portfolyo oluşturacaktır.

Yaz okulu ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Etiketler

Bir cevap yazın