“Bilge Mimar” Turgut Cansever Sempozyumu

Marmara Belediyeler Birliği bünyesindeki Şehir Politikaları Merkezi'nin ilk etkinliği olan "Bilge Mimar" Turgut Cansever Sempozyumu, 7 Mart 2015 tarihinde, İstanbul Deniz Müzesi'nde yapılacak.

“Bilge Mimar” Turgut Cansever, Cumhuriyet Dönemi mimarları arasındaki özgün duruşu ile hem mimari alanda hem de düşünce alanında pek çok konuya temas etti. 2009’da kaybettiğimiz Cansever, Ağa Han Mimarlık Ödülünü üç kez almış tek mimar. Sempozyumda, Cansever’in düşünce dünyası, modern Türk Mimarisi içerisindeki yeri ve yeni şehirler üzerine yaptığı çalışmalar uzman isimler tarafından değerlendirilecek. Şehirleşme yapısı ve algısının Cansever’in fikri ve mimari dünyası üzerinden tartışılacağı sempozyumda; mimarların, şehir plancılarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin yanı sıra, yerel ve merkezi düzeyde karar vericiler ile uygulamacıların Cansever’in vizyonunu anlamaları hedefleniyor. 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 • M. Cemil Arslan
 • Abdülkadir Yeler
 • Ezgi Küçük

Sempozyum Programı

 • 09:00 – 09:30 Kayıt ve İkram
 • 09:30 – 09:45 Açılış Konuşmaları
 • 09:45 – 10:15 Açılış Konferansı: İsmail Kara
 • 10:15 – 12:00 Oturum 1: Turgut Cansever’in Düşünce Dünyası
  Oturum Başkanı: Korkut Tuna
  Konuşmacılar: Beşir Ayvazoğlu, Mustafa Armağan, Murat Şentürk
 • 12:00 – 13:00 Öğle Arası
 • 13:00 – 15:00 Oturum 2: Cumhuriyet Dönemi Mimarisinde Turgut Cansever
  Oturum Başkanı: Alim Arlı
  Konuşmacılar: Tansel Korkmaz, Aykut Köksal, Yusuf Civelek
 • 15:00 – 15:15 Kahve Arası
 • 15:15 – 17:00 Oturum 3: Turgut Cansever Vizyonundan 21. Yüzyıl Türkiye Şehirleri
  Oturum Başkanı: Recep Bozlağan
  Konuşmacılar: Korhan Gümüş, Halil İbrahim Düzenli, Emine Öğün
 • 17:00 – 17:15 Kapanış ve Değerlendirme
Etiketler

Bir cevap yazın