Bauhaus Ekolünde Yetişmiş Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarları

2020-2021 dönemi MİMAD seminerlerinin ilk konuğu "Bauhaus Ekolünde Yetişmiş Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarları" başlıklı sunumuyla Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Duygu Saban olacak. Etkinlik, 29 Eylül 2020 Salı akşamı saat 19.00'da webinar, Zoom programı aracılığıyla yapılacak.

MİMAD, her sene İTÜ Taşkışla’da düzenlenen seminerler dizisini içinde bulunduğumuz koşullar sebebiyle 2020-2021 sezonunda çevrimiçi olarak sürdürme kararı aldı.

Herkese açık ve ücretsiz olan etkinliğe katılım için [email protected] adresine adınızı, soyadınızı ve email adresinizi belirten bir email yollamanız yeterli. Webinar linki, katılım için email yollayanlarla etkinlik tarihinden kısa süre önce paylaşılacak.

Konuşma Özeti:

Bauhaus Ekolünde Yetişmiş Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarları

19. Yüzyıl’da değişen toplumsal, sınıfsal ve ekonomik yapı sanat alanında yeni düşüncelerin, yeni ideallerin ortaya çıkmasına neden olmuş, geçmişin gelenekleriyle tüm bağlarını koparmış ve o ana kadar hayal edilmemiş olanı yapmaya çalışan sanatçılar özgün tasarımları ve fikirleriyle çeşitli akımlar oluşturarak değişen ortama hem katkı sağlamış hem de onu dönüştürmüştür.Bu anlayışın yaygınlaşmasında en önemli rol; ilkeleri, programı, eğitim sistemi, eğitmenleri ve farklı coğrafyalardan gelen öğrencileriyle Bauhaus Okulu’na aittir. Bu kapsamda Erken Cumhuriyet Döneminde Bauhaus Okulunda eğitim almış ya da okulun ekolünden etkilenerek ürünler vermiş olan mimarlar ve çalışmaları seminer kapsamında ele alınacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın