“Bahçeler Yapmak, Hayaller Kurmak: Erken Modern İstanbullular ve Bahçe Hikayeleri”

Aslı Niyazioğlu'nun "Bahçeler Yapmak, Hayaller Kurmak: Erken Modern İstanbullular ve Bahçe Hikayeleri" konulu konuşması, 23 Mart'ta Salt Galata'da gerçekleşecek.

Konuşma Hakkında:

Erken modern İstanbul’unda yaşayan şairler, yazarlar, sanatçılar nasıl toplantılarda ve nerelerde bir araya geldiler? Şiirli, sazlı sözlü toplantılarını ne şekillerde ve neden yazıya geçirdiler? Bu toplantılara onların gözünden bakınca neler görüyoruz? “Bahçeler Yapmak, Hayaller Kurmak” adlı konuşmasında Aslı Niyazioğlu, bu soruların cevaplarını 16. yüzyıl sonlarından 18. yüzyıl başlarına kadar yazılmış şair biyografilerinden seyahatnamelere çeşitli kaynaklarda arayacak. Konuşmada Osmanlıların düşünce ve sanat hayatında önemli rol oynamış bahçe ve bahçe hikayelerinin entelektüel toplulukları bir araya getirmedeki rolü anlatılacak.

Aslı Niyazioğlu Hakında:

Aslı Niyazioğlu erken modern Osmanlı kültür tarihi üzerine çalışmaktadır. İlk kitabı Osmanlıların İstanbul’unda Rüyalar ve Hayatlar, 17. yüzyıl İstanbul’unda paylaşılan rüya anlatılarının dönemin entelektüel dünyasındaki rolünü inceliyor; rüyaların nasıl kaygılarla dolu kariyer hayatları üzerine bir tartışma alanı olarak paylaşıldığını ortaya koyuyor. Üzerinde çalışmakta olduğu ikinci kitap projesi, Erken Modern İstanbul’u Hayal Etmek: Şairlerin, Mutasavvıfların ve Seyyahların Şehri’nde ise erken modern İstanbul’unun kültürel hayatını, dönemin diğer önemli kültür merkezleri, özellikle Habsburg, Safevi ve Babür örnekleri ile karşılaştırarak incelemektedir. 2006’dan beri Koç Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ders vermektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın