ayrış_ma: Mekansal ve Sosyal Ayrışma Haritalaması

Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Şişli Kent Atölyeleri Merkezi iş birliği ile düzenlenen "ayrış_ma", 25-27 Eylül tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Hangar’da ve Şişli KAM’da yapılacak.

İstanbul’un temel kentsel sorunlarından biri olan mekansal ayrışma, kentteki potansiyel dönüşüm alanlarının sürdürülebilir şekilde yeniden işlevlendirilmesi ile bu ayrışan mekanların ve yaşayan halkın kente entegre olması ile sağlanabilir. Bu kapsamda İstanbul’da kentsel dönüşüm projeleriyle beraber oluşan mekansal ayrışmaların tanımlanması ve bu alanların mekansal ve sosyal analizlerinin yapılarak, mekansal ayrışmayı arttıran etkenlerin tartışılması önemlidir.
Atölye sürecinde; katılımcılar farklı kentsel alt bölgelerde ve değişik temalar üzerinden mekansal ve sosyal ayrışmayı haritalandıracak ve sonuç ürünler Maltepe Üniversitesi Hangar’da sergilenecektir.

Etiketler

Bir yanıt yazın