Avrupa’da Camiler: İnanç Estetiği ve Kamusal Alanda Kültürlerarası Karşılaşmalar

Nilüfer Göle'nin "Avrupa Kamusal Alanının Oluşumunda İslam'ın Rolü" isimli Avrupa Araştırma Komisyonu projesinin devamı niteliğindeki panelde Emre Arolat, Alen Jasarevic, Ahmed Krausen ve Fuat Keyman konuşacaklar.

Batı Avrupa şehirlerinde büyük camilerin inşası, onyıllar boyunca yaşadıkları gizlenmenin ardından, Müslüman topluluklarının kendilerine yeniden güvenmelerini temsil ediyor. Bu yeni toplumsal görünürlük bir yandan toplumun çoğunluğunu oluşturan kesimler tarafından eleştirildi, diğer yandan Batı Avrupa’da İslam’ın konumu üzerine tartışmalara yol açtı. Kimi eleştirenler camilerin inşasına tümden karşı çıkarken, daha liberal kesim camilerin farklı dini geçmişe sahip vatandaşları biraraya getirme kapasitesine dikkat çekiyor.

Etkinlikte Avrupa’nın çoğul toplumlarında camilerin toplumsal önemine ilişkin temel meseleler tartışılacak. Çoğul toplumların birlikte yaşamasında camiler, hangi şartlar altında kolaylaştırıcı olabilir? Katılımcı aktörlerin tanınmasında ve kabulünde mimarinin oynadığı rol nedir? İslamı Avrupa’nın bir parçası olarak kabul etme konusunda Müslümanların estetik açıdan sekülerleşmesi ve hatta Hristiyanlaşması ne ölçüde beklenmektedir?

Bu tartışma kamusal alanda camiler ve İslam serisinin üçüncü etkinliği olacak. İlk panelde, kamusal alanda inanç ve estetik teması, Türkiye ve Avrupa’daki camilerin mimarisi çerçevesinde değerlendirildi. İkinci panelde, ibadet yerlerinin gelenek ve iktidara ilişkin anlam ve dönüşüm araştırıldı. Bu seriler Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Nilüfer Göle’nin araştırma çalışmaları ve “Avrupa Kamusal Alanının Oluşumunda İslam’ın Rolü” isimli Avrupa Araştırma Komisyonu projesinin devamı niteliğinde.

Etkinlik dili Türkçe ve Almanca olacaktır. Simultane çeviri sağlanacaktır.

Kayıt için lütfen tıklayın.

Etiketler

Bir yanıt yazın