Avrupa Hareketlilik Haftası Atölyesi

Erişilebilir Kent Atölyesi (EKA) ekibinin Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ortaklığı ile 17 Eylül’de düzenleyeceği Avrupa Hareketlilik Haftası Atölyesi, 5 farklı konu başlığı üzerinden kentlerde sürdürülebilir ulaşım, güvenli ve sağlıklı hareketliliğin sağlanmasına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesini hedefliyor. Son başvuru tarihi 14 Eylül.

Erişilebilir Kent Atölyesi (EKA); Evrensel Tasarım, Yaratıcı Tasarım ve Topluluk Tasarımı temaları üzerinden oluşturduğu yeni nesil kolektif çalışma kültürü ile genç birey ve toplulukları bir araya getirerek özgün fikirleri görünür kılmayı amaçlayan disiplinler arası bir ekosistem ve atölye topluluğudur.

Atölye Metni

Kentsel hareketlilik, bireylerin kentteki yaşam kalitesini belirleyen faktörlerin başında gelmektedir. Kentin tüm kullanıcılar için yaşanabilir olması, kullanıcıların kenti aktif olarak kullanabilmesi ve kente dahil olabilmesi için sağlıklı ve güvenli kentsel hareketlilik önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle kentlerin, sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı hareketliliğe uygun olacak şekilde planlanması gerekmektedir.

Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek ve sürdürülebilir hareketlilik biçimlerine dikkat çekmek üzere, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimidir.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, sürdürülebilir ulaşım sisteminin geliştirilmesi için yaya ve bisiklet yollarının arttırılması, ulaşım planlamasının geliştirilmesi ve bireylerin kişisel araçlar yerine alternatif ulaşım araçlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi ve konu üzerinde bireylerin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Kent içerisinde sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli hareketlilik sağlanması adına, araç kullanımı yerine düşük enerjili tüketim ve emisyonları desteklemek, buna bağlı olarak da verimliliği optimize etmek, sürdürülebilir hareketlilik için ulusal yönetimlerle politikalar geliştirmek ve sivil toplum kuruluşlarını ulaşım gereksinimleri konusunda bilgilendirmek Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenen konulardır.

Bu açıklamadan hareketle, ‘’Avrupa Hareketlilik Haftası Atölyesi ‘’ kapsamında aşağıda verilen başlıklar üzerinden sürdürülebilir sağlıklı ve güvenli hareketlilik hedefiyle, katılımcıların çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

ATÖLYE BAŞLIKLARI

+ Yaya Hareketliliği – Kent Hafızası, Kent Aidiyeti, Sosyal Sürdürülebilirlik
+ Bisiklet Scooter Hareketliliği / Güvenli Bisiklet Yolları
+ Ulaşım Alternatifleri ve Teşvik Edecek Uygulamalar
+ Artan Aktif Hareketlilik ve Kullanıcı Profilleri
+ Kentsel Hareketlilik Sosyal Ekonomik Çevresel Faktörler

Sürdürülebilir ulaşım; sağlıklı ve güvenli hareketlilik teması üzerine düşünüp, çözüm üretmek isteyen 18-30 yaş arası gençlerimiz atölyemize davetlidir!

Atölye dijital platformlar üzerinden 17 Eylül Cuma saat 10.00 ile 13.00 arasında gerçekleştirilecektir.

Atölye başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın