AURA & İPA Yaz Akademisi 2024: Sürdürülebilir Normale Doğru

AURA & İPA Yaz Akademisi 2024 kapsamında gerçekleşecek olan "Sürdürülebilir Normale Doğru" atölyesine, 30 Haziran Pazar gününe kadar başvuru yapılabiliyor.

Gündelik Hayatı Müştereklerle Yeniden Örmek: Müşterek Mutfak +

6 Şubat Depremi kentleşme süreçlerimizin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gün ışığına çıkardı ve Deprem-sonrası hazırlık, bilgi, koordinasyon eksikliği ve belirsizliğin yarattığı iklim ikinci bir yıkım etkisi yarattı. Deprem’in yıldönümünde, o günden bugüne yapılanlar pek çok mecrada uzmanlar tarafından yorumlandı, tartışıldı; deprem-sonrası yeniden-inşa için artçıların sonlanması, zeminin oturması ve yeni zemin haritalarının hazırlanmasını beklemek gerektiği vurgulandı. Bu süreçte yapılması gereken ise nitelikli geçici konut alanları oluşturmak ve araştırmaya vakit ayırmak. Afet sonrasında ihtiyacı karşılayabilecek sayıda yeni konut inşa edilmesinin çok daha uzun bir zaman alacağını biliyoruz. Yine çok iyi biliyoruz ki Hatay’ın yeniden inşası sadece konut üretmeye de indirgenemez: gerekli alt-yapılar (su ve kanalizasyon şebekeleri, elektrik ve iletişim şebekeleri, yollar, kaldırımlar, otoparklar), üretim alanları, idarî ve sosyal donatılar, rekreasyon alanları vs. Bütün bunlara ek olarak kentlerimizi artık eski alışkanlıklarla inşa edemeyeceğimizi de biliyoruz, dayanıklı kentler inşa etmeliyiz: Bu da aslında her ölçekte tasarımın disiplinler-ötesi bir araştırmaya dönüşmesini gerektiriyor; farklı başlangıçlar, farklı öncelikler, farklı programlar, farklı malzemeler… Kısaca, Hataylıların katılımıyla, Hatay’ı layıkıyla (coğrafyasına uygun, havasına, suyuna, toprağına, bitki örtüsüne ve yaban hayatına, yaşam ve yerleşme kültürüne özenle ve saygıyla) inşa edeceksek zamana ihtiyacımız var. Oysa var olan belirsizlik ve dağınıklık iklimi, niteliksiz geçici barınma alanları, her geçen günü, her mevsimi Hataylılar için ayrı bir zulme dönüştürüyor.

AURA & İPA Yaz Akademisi 2024, var olan geçici yerleşim alanlarında sosyalleşmek için tasarlanmış açık/kapalı alanların eksikliğinden hareketle ve müşterek mekânlardaki dayanışmanın gücüne, sağaltıcı potansiyeline inanarak bu dönemki atölye çalışmasının konusunu geçici yerleşim alanları için müşterek mutfak + olarak belirlemiştir.

Atölye katılımcıları, Hatay Planlama Merkezi’nin verilerinden faydalanarak konteyner yerleşimlerini haritalayıp, bunların içinden seçtikleri bir alana müşterek mutfak ve açık, kapalı oturma alanları tasarlayacaktır. Doğa tabanlı bir yaklaşımla açık mutfağın Hatay’ın zengin coğrafik unsurları ile bütünleşmesi için stratejiler geliştirilecektir. Buna ek olarak alanın spesifik ihtiyaçlarına göre her katılımcının kendi belirleyeceği + müşterek alanlar (dijital sınıf, kütüphane, kreş, biçki/dikiş alanı vd.) tasarlanacaktır.

Dönemin öncelikli konuları “değerlendir, dönüştür, değiştir” düsturundan hareketle azaltmanın ve zorunlulukların estetiği, haritalama, hafif strüktürler, geçici/esnek mekânlar olacak ve bu konularda atölye içi tartışmalar seminerlerle desteklenecektir.

Program Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran Pazar

Katılımcıların İlan Edilmesi: 5 Temmuz Cuma

Program Başlangıcı: 22 Temmuz Pazartesi

Final Sunumları: 3 Ağustos Cumartesi

Program Bitişi: 4 Ağustos Pazar

Başvuru için Gerekli Belgeler

– CV (Biyografi)

– Portfolyo (Sizi iyi ifade ettiğini düşündüğünüz bir veya birden fazla projeniz)

– Niyet Mektubu (Yaz akademisine katılma amacınıza ve “Gündelik Hayatı Müştereklerle Yeniden Örmek: Müşterek Mutfak +” temasına yönelik düşüncelerinize yer verdiğiniz kısa metin)

– Öğrenci Belgesi (Hatay veya İstanbul’da bulunan bir üniversitede lisans eğitimi aldığınızı gösteren belge)

Kimler Katılabilir?

Hatay ve İstanbul’daki üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde eğitim alan 2. 3 ve 4. sınıf lisans öğrencileri katılabilir. Açık çağrıya başvuran adaylar arasından, 15 katılımcı Hatay’daki üniversitelerden, 15 katılımcı da İstanbul’daki üniversitelerden seçilecektir.

Başvuru formu için tıklayınız.

Etiketler

1 Yorum

  • Bahar Deniz says:

    Bu tür atölyelerin olmasını çok geliştirici ve faydalı bulmakla birlikte bir mimarlık öğrencisi olarak sadece belirli bölgedeki öğrencilerin katılımı ile sınırlandırılmasını üzücü bulmaktayım. İstanbul merkeziyetçiliğinin dışında diğer kentlerinde pastada büyük payının olması dileğiyle.

Bir yanıt yazın