“Atmosferler: Sezgiye Dayalı Bir Mekansallık Arayışı Üzerine”

İTÜ Mimarlık Fakültesi 2016 güz yarıyılında Nil Aynalı Eğler ve İsmail Eğler tarafından yürütülen Atmosferler dersi kapsamında yapılan öğrenci çalışmalarının mimarlar ve sanatçılarla birlikte değerlendirileceği açık jüri, 4 Mart'ta Studio-X'te yapılacak.

İTÜ Mimarlık Fakültesi 2016 güz yarıyılında Nil Aynalı Eğler ve İsmail Eğler tarafından yürütülen Atmosferler dersi, öğrencilerin seçtikleri bir mekan ile yoğun ilişkiye geçecekleri, mekana ilişkin kişisel kavrayışlarını oluşturacakları ve mekanda gizli potansiyelleri, bedensel deneyime dayalı bir sanatsal enstalasyon üreterek açığa çıkaracakları bir süreci öngördü. Dönemin ilk yarısı, bu sürecin kavramsal altyapısını oluşturacak derslerden, ikinci yarısı ise mekan seçimi, kavramsal çerçeve kurma ve öneri oluşturmaya dayalı olan atölye çalışmasından oluştu. Sezgiselliği ön plana alan bir mekansallık anlayışı içinden geliştirilen öneriler şimdi mimar ve sanatçılardan oluşan bir jüri ile birlikte değerlendirilecek. Önerilerden birinin seçilerek Yoğunluk sanat inisiyatifi işbirliğiyle sonraki dönemde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Yapılacak tartışmaların çoğalması ve derinleşmesi amacıyla jüri herkese açık bir etkinlik olarak gerçekleştirilecek.

Yoğunluk hakkında:

İsmail Eğler, Nil Aynalı Eğler ve Elif Tekir tarafından kurulan YOĞUNLUK, sanat etkinliğinin mekan ile ilişkisi üzerine odaklanıyor. Mekanı sanatsal üretiminin başlangıç noktası olarak ele alan inisiyatif, özgün nitelikleri olan mekanları keşfederek güncel sanatın mekansal deneyim ile iç içe geçtiği sergiler gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Sergiler, sanatçıların mekan ile yoğun ilişkiye geçtiği ve mekanda gizli olan potansiyelleri kendi kavrayışları içerisinden açığa çıkardıkları bir süreç içerisinden ortaya çıkıyor. Sanatçılardan beklenen, mekanı sanatsal bir deneyim alanına dönüştürmeleri… Axis Mundi, Su Ruhu, Süblim ve Zamansız sergileri inisiyatifin son işleri olarak sayılabilir.

www.yogunluk.org

Etiketler

Bir cevap yazın