“Atatürk Orman Çiftliği ve Ankara’nın Geleceği” Sempozyumu

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 8 Ekim 2012 tarihinde “Atatürk Orman Çiftliği ve Ankara’nın Geleceği” konulu uluslararası bir sempozyum gerçekleştirilecek.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1925 yılında “Orman Çiftliği” adıyla kurduğu ve 1937 yılında Türkiye Cumhuriyet’ine vasiyet mektubuyla emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği, örnek bir tarımsal üretim alanı olması yanında, aynı zamanda kentliler için bir dinlenme ve sosyal yaşam alanı olarak planlanmış ve Ankaralıların kuşaklar boyu sahiplendikleri bir rekreasyon alanı olmuştur. Taşıdığı doğal ve kültürel değerler, kentin ve ülkenin toplumsal belleğindeki yeri ile Atatürk Orman Çiftliği özel bir kültürel peyzaj alanıdır. Ankara’nın Batı koridoru üzerinde kentsel gelişme alanlarının ortasında uzanan bir rekreasyon alanı olması yanında, Ankara Çayı boyunca uzanan sürekli bir ekolojik koridor oluşturmaktadır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak düzenlediğimiz bu sempozyum Atatürk Orman Çiftliği’nin bir modernite projesi olarak taşıdığı tarihsel, toplumsal, mimari ve mekânsal değerlerinin sergilenmesi, yaşamsal bir ekolojik koridor, kentsel tarım ve rekreasyon alanı olarak gelecekte Ankara’nın sürdürülebilir kentsel gelişmesi için taşıdığı potansiyelin, dünyadan ekolojik park planlaması örnekleriyle birlikte ortaya koyulması amaçlamaktadır. Bu konularda uzman siyaset bilimci, mimar ve mimarlık tarihçisi, peyzaj mimarı ve kent ve bölge plancılarını bir araya getiren bu toplantı ile, son derece hassas ve güncel bir konu olan Ankara’nın geleceğine ve Atatürk Orman Çiftliği’nin geleceğe nasıl taşınması gerektiğine yönelik düşünce ve öneriler geliştirilmesi hedeflemektedir.

Program
I. Oturum Açılış Konuşmaları

10.00-10.45 Prof.Dr. Cânâ Bilsel (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)

Tezcan Karakuş Candan (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreter Üyesi)

Prof.Dr. Güven Sargın (TMMOB Mimarlar Odası İkinci Başkanı)

10.45-11.30 Prof.Dr. Ruşen Keleş (A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi)

“Hukuk ve Ahlâk Kuralları Açısından Atatürk Orman Çiftliği”
II. Oturum Atatürk Orman Çiftliği’nin Tarihsel Gelişimi ve Mekânsal Oluşumu

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ali Cengizkan (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı)

11.30-11.50 Yard. Doç.Dr. Duygu Kaçar (ESOGÜ Mimarlık Bölümü)

“Sosyal ve Kültürel Dönüşümün Mekânı: Orman Çiftliği”

11.50-12.10 Doç.Dr. Leyla Alpagut (Abant İzzet Baysal Ü. Mimarlık Bölümü)

“Modernite Projesi Modeli Olarak Atatürk Orman Çiftliği’nin Ortaya Çıkışı: Planlama, Yapılar ve Ernst Egli”

12.10-12.30 Prof.Dr. Yalçın Memlûk (AÜ Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı)

“Mustafa Kemal’in Şehircilik ve Yeşil Devrimi ve A.O.Ç Örneği”

12.30-13.30 Öğle Arası

III. Oturum Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ve Ekoloji Parkları: Dünyadan Örnekler

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Jale Erzen (ODTÜ Mimarlık Bölümü)

13.30-14.20 Prof.Dr. Kongjian Yu (Pekin Üniversitesi, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Fakültesi Dekanı) “Beautiful Big Feet: High Performance and Low Maintenance Landscape”

(Güzel Kocaman Ayak: Yüksek Performanslı ve Düşük Bakım Gerektiren Peyzaj Düzenlemeleri)

14.20-15.10 Gerhard Seltmann (GseProjekte, Bölgesel Kalkınma Ofisi, Berlin)

“Emscher Landscape Park: A Strategy for Regional Sustainable Development”

(Emscher Peyzaj Parkı: Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma İçin Bir Strateji)

15.10-15.20 Tartışma

IV. Oturum Ankara’nın Kentsel Gelişmesi ve Atatürk Orman Çiftliği

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Güven Bilsel (Y. Müh. Mimar, Kent ve Bölge Plancısı)

15.30-15.50 Prof.Dr. Baykan Günay (ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

“Ankara’nın Kentsel Planlaması ve Kamu Alanı olarak AOÇ”

15.50-16.10 Erhan Öncü (Mimar, Şehir Y. Plancısı)

“Yeşil Üzerindeki Yollar Ulaşım Değil Yapılaşma İçin”

16.10-16.30 Doç.Dr. Ayşe Tekel (Gazi Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

“Gazi Üniversitesi’nde A.O.Ç. Üzerine Bir Uluslararası Stüdyo Deneyimi”

16.30-16.40 Tartışma

V. Oturum Kültürel Peyzaj ve Ekolojik Koridor olarak Atatürk Orman Çiftliği

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yalçın Memlûk (A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı)

16.50-17.10 Prof.Dr. Halim Perçin (A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

“Ankara’nın Yeşil Vadiler Sistemi ve Ekolojik Koridor Olarak A.O.Ç.”

17.10-17.30 Dr. Deniz Altay Baykan, Dr. Kumru Arapgirlioğlu, Dr. Gaye Çulcuoğlu, Doç.Dr. Bülent Batuman (Bilkent Ü. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü)

“Bir Kentsel Yenileme Stratejisi Olarak Kentsel Tarım ve A.O.Ç.”

17.30-17.50 Prof.Dr. Orhan Kuntay (Gazi Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

“A.O.Ç. İçinde Isınan İki Ada, Nedenleri, Adaların Artmasının Sonuçları”

17.50-18.00 Tartışma

VI. Oturum Panel: Atatürk Orman Çiftliği ve Ankara’nın Geleceği

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ruşen Keleş (A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi)

18.00-19.30

Prof.Dr. Güven Arif Sargın (TMMOB Mimarlar Odası İkinci Başkanı, ODTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı)

Doç.Dr. Tarık Şengül (ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)

Redife Kolçak (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri)

Orhan Sarıaltun (TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Başkanı)

Ali Hakkan (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı)

Sempozyum Sonuç Bildirgesinin Açıklanması

Sempozyum Danışma Kurulu:
Ruşen Keleş, Yalçın Memlûk, Ayça Bilsel, Güven Bilsel, Ali Cengizkan, Orhan Kuntay, Elvan Altan Ergut, Ayşegül Tokol

Sempozyum Düzenleme Kurulu:
Cânâ Bilsel, Tezcan Karakuş Candan, Esin Bölükbaş, Aydın Kılcıoğlu
KİM (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kent İzleme Merkezi)

Etiketler

Bir yanıt yazın