Arkitera Seyahat Bursu Online Atölye – John Berger Olmak

Arkitera Seyahat Bursu 2020 kapsamında bu yılın bursiyeri Deniz Oskay tarafından 18 Eylül'de düzenlenecek olan ikinci online atölyede, görme duyumuzun ve biçimimizin algımızı nasıl şekillendirdiği üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek.

Geberit sponsorluğunda “Dönüşüm/Değişim” teması ile düzenlenen Arkitera Seyahat Bursu 2020 kapsamında bu yılın bursiyeri Deniz Oskay tarafından düzenlenecek ilk çalışma online atölyeler olacak.

Atölyeler ile daha önce yazılmış şeyleri yeniden yazmak yerine o yazılanları tekrar göz önüne getirmek, canlandırmak, ama bunu yaparken de etrafında dolaşmak, aralarında uçurumlar olduğu sanılan unsurlar arası bağları keşfetmek amaçlanıyor. 16 Eylül ve 18 Eylül’de gerçekleşecek olan atölyelere ait çıktılar 21- 25 Eylül haftasında Arkitera Youtube kanalı ve Seyahat Bursu sosyal medya kanallarından canlı olarak yayınlanacak içeriklere ek olarak yayınlanacak.

Atölye 2: John Berger Olmak

Yaşadığımız kentlerde hepimiz her gün yüzlerce reklam imgesi görüyoruz. Karşımıza bu denli sık çıkan başka hiç bir imge yok. Tarihte başka hiç bir toplum böylesine kalabalık bir imgeler yığını, böylesine yoğun bir mesaj yağmuru görmedi. İnsan bu mesajları aklında tutabilir ya da unutabilir; ama gene de okumadan görmeden edemez. Bir an için de olsa bu mesajlar belleğimizi imgeleme, anımsama ya da beklentiler yoluyla uyarırlar. Reklam imgesi anlıktır (Berger, J., 1974, s. 142).

Bu imgelerin bize seslenip durmasına öylesine alışmışızdır ki üzerimizde yaptıkları etkinin tümüne pek dikkat etmeyiz. Belli bir imge ya da mesaj içimizden birinin dikkatini bugünlük çekebilir çünkü o kişi o özel şeye ilgi duymaktadır. Oysa hepimiz reklam imgelerinin tümünü bir iklim özelliği gibi doğal kabul ederiz. Örneğin bu imgelerin içinde yaşadığımız ana bağlı olmaları, buna karşılık gelecekten söz etmeleri üzerimizde, çok alıştığımız bu yüzden de dikkat etmediğimiz garip bir etki yaratır (Berger, J., 1974, s. 143).

Bakma biçimimizin gördüğümüz ve dolayısıyla yorumladığımız unsuru şekillendirmesine odaklanarak Görme Biçimleri kitabını yazan John Berger, esasında baktığımızda kendi gözlerimizden çok görmemizin istendiği şekilde başka gözlerden görmeye zorlanmamıza ilişkin örnekler sunar. Atölye kapsamında görme duyumuzun ve biçimimizin algımızı nasıl şekillendirdiği üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek.

Atölye kapsamında şu sorulara cevap aranacak:

  • Hep birlikte ufak bir rol yapma oyunu oynamak ister misiniz?
  • Bir gün boyunca John Berger’in gözleri ve zihniyle dünyaya bakmak?
  • Her türlü deneyimimize -miş gibi yaparak yaklaşmak?
  • John Berger’in gözleriyle görüp, zihniyle yeniden üretip, kendi göz ve zihinlerimizle “şey”i yeniden üretmek?

*Katılımcılardan atölye tarihine kadar John Berger’in Görme Biçimleri kitabının 7. bölümünün okunması beklenmektedir.

Arkitera Seyahat Bursu 2020 dijital atölyeleri her yaş grubu ve disiplinden katılımcıya açıktır.
Başvuru için son tarih: 12 Eylül
Başvuru Linki >>


• Web: www.seyahatbursu.com
• Instagram: www.instagram.com/seyahatbursu/
• Facebook: www.facebook.com/seyahatbursu/
• Twitter: www.twitter.com/seyahatbursu

Etiketler

Bir cevap yazın