Arkitera Seyahat Bursu 2020 | 16 Ekim Oturumları

16 Ekim Cuma günü yapılacak oturumlara dair bilgiler aşağıdaki gibi:

16 Ekim 2020 Cuma, Saat 11:00

Yaratılmış Dünyalarda Sarmalanmak | Dr. Öğr. Üyesi Güven ÇATAK, Zeynep Burcu KAYA

Yaratılmış bir dünyanın içine girmek, bedeninle orada var olduğunu hissetmek, farklı bir dünya tarafından sarmalanmak sıradışı bir deneyimdir. Böylesi bir dünyanın tasarımında; çoklu duyuya hitap etmenin, etkileşimin ve bu etkileşimin beden merkezli olmasının önemi tespit edilmiştir. Bu konuşmada, hem fiziksel, hem de sanal mekânda yaratılan sarmalayıcı dünyanın, orada olma hissini tetikleyen deneyimin tasarımında kullanılan bileşenlerin kısa bir çözümlemesi yapılmaya çalışılacaktır.

16 Ekim 2020 Cuma, Saat 13:00

Bilgisayar Oyunu Sanatında Kolaj, Performans ve İnsansızlaşma | Kadir KAYSERİLİOĞLU

Sıklıkla sanat terimleri içinde anılan kolaj kavramı, yeni bir mecra olan bilgisayar oyunu sanatı çerçevesinde tartışılacaktır. Kolajın yapıbozum yoluyla yapılan bir dahil etme eylemi olarak ele alındığı bu oturumda, bilgisayar oyunlarına dijital müdahale örnekleri, çevrimiçi oyun platformlarında performans gerçekleştiren sanatçılar ve kendi oyunlarını yazarak insan-makine ilişkisini tartışmaya alan sanatçıların iş örnekleri incelenecektir.

16 Ekim 2020 Cuma, Saat 15:00

Anlam, Oyun ve Gelecek: Görünmez Kentler Üzerine | Altuğ IŞIĞAN

Bu sunumda, Italo Calvino’nun Görünmez Kentler romanının, Borges’in bir öyküsü ve Marco Polo’nun Gezi Günlükleri’nden hareketle, Kubilay Han’ın Xanadu’daki yazlık sarayının kitap/roman formatında bir dengi olarak kurgulanıp inşa edildiği gösterilecek olup, ayrıca romanın, psikanalizdeki düş işlemi ve Walter Benjamin’in külliyatında yer alan kimi temel figürlerle -koleksiyoncu, tarih meleği, flaneur, hikaye anlatıcısı – ilişkisi üzerinde durulacaktır.

16 Ekim 2020 Cuma, Saat 19:00

Mimarlık Düşüncesi: Kıyametin Eşiğinde Çıkmazlar ve Potansiyeller | Prof. Dr. Bülent TANJU, Gökhan KODALAK

Değişim ve dönüşüm teması çerçevesinde, insan-sonrası ve more-than-human-world şeklinde tanımladığımız, yerküredeki tüm canlı hiyerarşisi içinde yer alan insanın şimdi ve gelecek içindeki durumunun doğa-kültür ilişkisi içinde tartışılacağı bu oturumda, esasında doğa-kültür konuşmak demek, bir anlamda insan-insan dışı ve hatta doğal çevre-yapılı çevre konuşmak demek olduğundan, pek çok konu bir arada değerlendirilecektir. Doğa-kültür yarılması/sürekliliği, doğa-kültür hiyerarşisi/hemzeminliği, doğa-kültür aşkınlığı/içkinliği gibi birbiriyle ilişkili bu üçlemenin çevresinde hep birlikte dolanıyor olacağız.

Etiketler

Bir cevap yazın