Arkitera Seyahat Bursu 2020 | 12 Ekim Oturumları

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından 2010 yılında başlatılan ve 2017'den itibaren Geberit sponsorluğunda düzenlenen Türkiye'nin mimarlık alanındaki ilk seyahat bursu olan Arkitera Seyahat Bursu, bu sene takipçilerini dijital bir yolculuğa çıkartıyor.

Arkitera Seyahat Bursu’nun bu seneki kazananı Deniz Oskay, “Yamuk Bakış” teması altında farklı alt başlıklarda ve bu alt başlıkları da farklı okuma biçimleri ve belli perspektiflerle çakıştırarak 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında bir dizi oturum düzenliyor. Oturumlar Arkitera’nın YouTube, Seyahat Bursu’nun Facebook hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

12 Ekim 2020 Pazartesi, Saat 11:00

Kentsel Mekanın Temsili ve Hikaye Avcılığı | Ece DURAN, Sıla BOZDEVECİ

Walter Benjamin, özgürleşme araçlarından biri olan “hikâye anlatmanın” ve “hikâye dinleyicisinin” modern yaşamda önemini giderek yitirdiğini öne sürmektedir. Adeta katı olan her şeyin buharlaştığı bu dönemde, modernizmin mevcut bilineni görmezden gelme, yıkma, parçalara ayırma ve yeniden üretme hali toplumsal ilişkilere yansıdığı kadar kentlere de yansımaktadır. Hikâye anlatıcılığını kent ile birlikte düşündüğümüzde, ilk olarak şu sorular akla gelir: Anlatmak istediğimiz nedir, neden anlatılır, nerededir, kimlerledir ve anlatılmak istenen hangi yöntemler ile anlatılabilir? Tasarım, mimarlık ve kentsel tasarım alanlarının çizdiği çerçeveler bize kentsel hikâye anlatıcılığı üzerine fikirler ve öneriler sunar. Öyleyse tasarım, mimarlık ve kentsel tasarım disiplinlerinden edindiğimiz bu fikirler ve öneriler, kurgulanmış hareketli görüntüler, görseller ve sesler ile nasıl anlatılabilir? Bu fikirlerin 3 boyutlu ortama, dijital medyaya veya kâğıt düzlemine aktarılma yöntemleri nelerdir? Oturumda bahsedilecek olan çalıştayda, çalıştay katılımcıları ile birlikte hikâye anlatıcılığı yöntemleri kenti okumak için bir araca dönüştürülmüş olup, bir yandan da hikâyelerin aktarılacağı ortamları ve araçları keşfederek, bu araçların potansiyellerini kent üzerindeki deneyimleyip kentin kendisini bir laboratuvar olarak ele alınmıştır. Çalıştay süresince, katılımcılarla kentin hikâyesini ona anlatması için fırsat kollayan bir Flaneur edasıyla kentten duyduğumuz bir cümle ile heyecanlanıp, bulduğumuz bir nesne ile düşüncelere dalıp bu düşünceyi daha önceki duyum ve imgelerle birleştirerek öyküler oluşturulmuştur. Bizler de bu çalıştay deneyimine hep birlikte şahit olacağız.

12 Ekim 2020 Pazartesi, Saat 13:00

Bilim Kurgu Edebiyatında Mimarlık | Murat K. BEŞİROĞLU

Bu oturumda Murat K. Beşiroğlu klasik bilim kurgu romanlarından ve kendi eserlerinden yola çıkarak bilim kurgu edebiyatında mimarinin kullanımına değinecektir. Oturumun devamında verdiği örneklerin dayandığı temel tasarım ilkelerden söz etmeyecek ve bu yolla dinleyicilerin zihninde geleceğin mimarisi hakkında bir resim oluşturulmaya çalışılacaktır.

12 Ekim 2020 Pazartesi, Saat 17:00

Sanat Yapıtının İşlevi ve Arşivleme | Emin ÇELİK

Bu oturumda sanat yapıtının tarihsel süreçte değişen işlevi, tanımı, estetik ve politika bağlamında tartışılacak olup, bir arşivleme olarak sanat yapıtı bu omurga üstünde anlamlandırılmaya çalışılacaktır.

12 Ekim 2020 Pazartesi, Saat 19:00

Yüzyıllık Yalnızlık: Teknoloji, Birey ve Toplum | Ufuk ERİŞ
Teknoloji-toplum ilişkisi içerisinde; bilgi toplumu özelinde, dijitalleşme kavramı zemininde, dünyayı anlamak, anlatmak ve mimari de dahil olmak üzere teknoloji ile yapıp ettiklerimize bir ayna misali bakarak, okuyarak; Lacan’ın ayna evresindeki bebek gibi kendini tanıyan insan anlatısı üzerinden günümüz insanının “ben neyim? ne yapıyorum? ne istiyorum? ne istemiyorum?” gibi sorularına dair arayışlar, insanın doğada yalnız kalamazlığı, toplumsallaşma süreci ve atomik birey gibi kavramların çevresinde dolanarak irdelenecektir.

Etiketler

Bir yanıt yazın