architalkture: Convex and Solid Void Models for City Information Modelling

İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin düzenlediği architalkture serisinin onuncu seminerine, Lizbon Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tasarım ve Bilişim Grubu’ndan Dr. José Nuno Beirão konuk oluyor.

Üç boyutlu modelleri, CBS ve veritabanlarını birbirine bağlayarak kent modellerinde semantik veriyle çalışmayı kolaylaştıran yöntemler geliştiren Dr. Beirão, konuşmasında, yürüttüğü araştırmalarının kuramsal boyutuna da değinerek mevcut ve gelecekteki uygulamalarına odaklanacaktır.

José Nuno Beirão, 1989 yılında Lizbon Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’den (FAUTL) mezun olduktan sonra, hala faaliyet gösteren bir mimari uygulama ortaklığı kurdu (www.bquadrado.com). 2005 yılında Lizbon Enstitüsü’nden (ISCTE) yüksek lisans derecesi ve 2012 yılında TU Delft’ten doktora derecesi aldı. “CityMaker: Designing Grammars for Urban Design” başlıklı doktora çalışmasında, parametrik kentsel modeller ile ilişkili coğrafi referanslı bilgilerin birleştirilmesinde uygulanabilir genel dil bilgisi algoritmaları önerdi. Beirão, Lizbon Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (FAU Lisboa) Tasarım ve Bilişim Grubu’nun koordinatörüdür ve veri odaklı parametrik kentsel tasarım, algoritmik tasarım, tasarım sistemleri, özelleştirilebilir tasarıma odaklanan görsel gramerler ile ilgili araştırmalar yürütmektedir.

22 Ocak 2020 Çarşamba günü Taşkışla 126 No’lu konferans salonunda saat 12:30’da yapılacak seminer, herkesin katılımına açıktır.

Etiketler

Bir cevap yazın