Antarktika Sergisi

İTÜ Mimarlık Bölümü ve İTÜ PolRec işbirliği ile düzenlenen Antarktika Sergisi 12-13 Nisan tarihleri arasında İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

İTÜ Mimarlık Bölümü ve İTÜ PolRec işbirliği ile düzenlenen Antarktika Sergisi kapsamında, “Türk Antarktik Bilim Seferi (TAE) 2017 Sergisi”, “Bulgar Sergisi” ve İTÜ Mimarlık Bölümü öğrencilerinin “Antarktika’daki ilk Ulusal Araştırma Merkezi Tasarımı” ile ilgili yaptıkları çalışmalar görülebilir.

“Architectural Design Proposals” Sergisi
İTÜ Mimarlık Bölümü, “Building Element Design” dersi öğrencilerinin çalışmalarından oluşan sergi, “Antarktika’daki ilk Ulusal Araştırma Merkezi Tasarımı” ile ilgili yapılan çalışmaları içermektedir.

İTÜ Mimarlık Bölümü zorunlu derslerinden olan “Building Element Design” dersi kapsamında öğrenciler zorlu koşullarda bir araştırma merkezi tasarımı üzerine çalışmış, bu bağlamda yapının mimari tasarımına ek olarak yapı elemanı tasarımı ve detay tasarımı önerileri geliştirmişlerdir. Dersin çıktıları olan maket ve çizimlerden oluşan sergi 12-13 Nisan tarihlerinde ile İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

Türk Antarktik Bilim Seferi(TAE) 2017 Sergisi
Antarktika Kıtası, 14 milyon km2‘lik alanı ile dünyanın beşinci büyük kıtasıdır. Antarktika’nın %98’i, ortalama kalınlığı 1.6 km olan buz tabakası ile kaplıdır. Antarktika’da yapılan bilimsel çalışmalar ile küresel iklim değişikliğinin geçmişi öğrenilerek geleceğin iklim tahminleri bilgisayar ortamında simüle edilmekte; çeşitli ilaçlar üretilmekte; uzay araştırmaları yapılmakta ve üst atmosfer incelenmektedir. Sergi, Türkiye’den giden bilim insanlarının, kıtada bir araştırma bilim üssü kurmaya yönelik ön fizibilete çalışmaları kapsamında kayıt altına almış oldukları izlenimlerini sunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye’nin bir araştırma bilim üssü kurma çalışmaları da hız kazanmış bulunmaktadır.

Bulgar Sergisi
Terra Avustralis Incognita (Bilinmeyen Güney Bölgesi); Antarktika’nın antikliğini tasvir eden, günümüzdeki bilinen haritaları toplamak ve sunmakta olan Bulgaristan Antarktik Enstitüsü’nün (ECOANTAR) bir projesidir. Sergi, gelişimini yüzyıllar boyunca takip eden Piri Reis haritası (1513) gibi, buzul kıtanın topografik, jeolojik, uydu görüntüleri, buz yüzeyi haritalarının yanı sıra karadaki buz yüzeyi haritaları, araştırma üsleri haritaları vb. de dahil olmak üzere bugünkü haritalarını da içermektedir. Antarktika’nın haritalandırılmasında Bulgar katkısının önemi vurgulanan sergide, haritalar tarihsel gelişimlerini yansıtan periyodlara ayrılmıştır. Sergi, son yüzyıldaki değişimi ve gelişimi izlenen Kıta’nın, insan etkileşiminden daha az etkilenerek korunmasını, gelecekteki operasyonunu izlemeyi ve bu bağlamda kamuoyu dikkatini çekmeyi hedeflemektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın