Ankara’yı Değiştiren Projeler Forumları 5/10: Park Oran Konutları & İş-Konut Kulesi

Forum, 17 Mayıs 2013'de saat 18:30'da TSMD Mimarlık Merkezi'nde yapılıyor.

TSMD – MİMARLIK MERKEZİ’NİN 2013 senesi itibariyle Seranit Yapı Grubu sponsorluğuyla başlattığı ANKARA’YI DEĞİŞTİREN PROJELER 10/10 FORUMLARI, PARK ORAN & İŞ-KONUT KULESİ Projesi ile devam ediyor.

Mimarlık Merkezi, her ay, yapılmakta olan yeni bir proje üzerinden, tüm katılımcılarıyla beraber, kenti, ana aksların dinamiğini, gelişimini, değişimini, mevcut ve gelecek öngörülerini tartışıyor.

Her ay, bir güncel proje, MİMARLIK MERKEZİ’NDE tasarımcısı, işvereni, yatırımcısı, yüklenicisi, işletmeci/pazarlamacısı ve ilgili tüm tarafları ile sunulmaya ve tartışılmaya devam ediyor.Forumlar, tüm mimarlık ve sektör paydaşlarını sağlıklı bir diyalog ve eleştiri ortamı için bir araya getirmeyi, mimarlık öğrencileri ve meslek pratiğinin yeni katılımcıları için, mesleki karar, üretim ve süreçlere dair tüm aşamalar , sorunlar ve çözümlerin tarafların ağzından dinlenebileceği paylaşımcı bir ortam sunmayı amaçlıyor.

SERANiT Yapı Grubu sponsorluğuyla hayata geçirilen, ANKARA’YI DEĞİŞTİREN PROJELER 10/10 forum serisinin beşincisi;

‘Son 10 Yılda Konut’ teması altında, PARK ORAN KONUTLARI & İŞ- KONUT KULESİ Projesinin sunumu ile, bu ay, şehir içi büyük ölçekli konut tasarımlarını, konut yerleşimlerinin değişen ölçeğini, yeri ve ölçeği içerisinde kendi bağlamını yaratma çabasını, konut kavramının değişkenleri ve girdilerini tartışıyor.

ANKARA’YI DEĞİŞTİREN PROJELER 5/10 ‘Son 10 Yılda Konut’, tüm ilgililerin katılımına açık olarak 17 Mayıs 2013 de TSMD- MİMARLIK MERKEZİ’NDE.

Program
18:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

YEŞİM HATIRLI/ TSMD Yönetim Kurulu Başkanı
AYKUT USTAOĞLU/ Seranit Serra Proje Satış Müdürü
PROF.DR. NUR ÇAĞLAR / Moderatör

18:40 PLANCI, MİMAR ve YATIRIMCI GÖZÜYLE ‘Park Oran Konutları & İş-Konut Kulesi ‘

DOÇ.DR. NEŞE GURALLAR/ Mimar, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. ‘ Konutu Yeniden Düşünmek’
A. CAN ERSAN/ Proje Müellifi
ORÇUN ERSAN/ Proje Müellifi
CAN KUBİN/ Kentsel Tasarımcı Gözüyle Park Oran
AHMET CAN AYNAGÖZ/ Mesa Mesken San. A.Ş.Yön. Kur. Üyesi, Genel Müdürü ‘ Yatırımcı Gözüyle Park Oran Konutları & İş-Konut Kulesi ‘
TEOMAN ÜSTOĞLU/ Mesa Mesken San. A.Ş.Yön. Kur. Üyesi, Genel Md. Yrd. ‘ Yatırımcı Gözüyle Park Oran Konutları & İş-Konut Kulesi ‘

19:40 SORULAR- CEVAPLAR

20:00 KOKTEYL

Etiketler

Bir cevap yazın