Ankara’yı Değiştiren Projeler 10/10 Forumları: 8/10 Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Merkezi

TSMD – MİMARLIK MERKEZİ’nin 2013 senesi itibariyle başlattığı ANKARA’YI DEĞİŞTİREN PROJELER 10/10 FORUMLARI, TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ BİNASI ile devam ediyor.

Her ay, bir güncel proje, MİMARLIK MERKEZiİ’nde tasarımcıları, işvereni, yüklenicisi ve ilgili tüm tarafları ile sunulmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Forumlar; tüm mimarlık ve sektör paydaşlarını sağlıklı bir diyalog ve eleştiri ortamı için bir araya getirmeyi, mimarlık öğrencileri ve meslek pratiğinin yeni katılımcıları için, mesleki karar, üretim ve süreçlere dair tüm aşamalar, sorunlar ve çözümlerin tarafların ağzından dinlenebileceği paylaşımcı bir ortam sunmayı amaçlıyor.

Bu ay, tarafları ile –talepten tasarıma, tasarımdan uygulamaya- tüm süreçlerinin yürütülüş şekli itibariyle önemli bir örnek tartışılıyor.

SERANİT Yapı Grubu sponsorluğuyla hayata geçirilen, ANKARA’YI DEĞİŞTİREN PROJELER 10/10 Forum serisinin sekizincisi bu ay, kenti değil ama tasarım alışkanlıklarımızı değiştirebilecek bir projeyi, bir yeşil bina örneğini, TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ GENEL MERKEZ BİNASI Projesini geziyor, sunuyor ve tartışıyor.

ANKARA’YI DEĞİŞTİREN PROJELER 8/10 tüm ilgililerin katılımına açık olarak 28 Kasım 2013’de TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ GENEL MERKEZİ’nde yapılacaktır. 

(Adres: Doğukent Bulvarı Birlik Mah. 447. Sok No:4 Çankaya/ Ankara)

PROGRAM AKIŞI

17:30 BiNANIN GEZiLMESi

19:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

EKiN Ç. TURHAN / Y.Mimar, Mimarlık Merkezi Yür. Kur. Başk.
YEŞİM HATIRLI / TSMD Yönetim Kurulu Başkanı

19:10 MİMAR, iŞVEREN, YÜKLENiCi, UZMAN GÖZÜYLE TMB GENEL MERKEZİ PROJESi

PROF. DR. AYŞEN SAVAŞ / Moderatör
EMiN SAZAK
İşveren temsilcisi, TMB Yönetim Kurulu Başkanı
SELÇUK AVCI
Proje Müellifi, Mimar, AVCI Mimarlık
OZAN TURHAN 
Yüklenici Temsilcisi, Mimar -mba, MESA Mesken A.Ş. Proje Müdürü
PATRiCK BELLEW
Proje Sürdürülebilirlik Danışmanı, Mekanik ve Elektrik Müh., Atelier Ten
 
20:10 SORULAR – CEVAPLAR
 
20:30 KOKTEYL

Etiketler

Bir cevap yazın