“Ankara’da Kutlama Mekânları” Çalıştayı

AKK Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu ve AnkaraAks işbirliği ile “Ankara’da Kutlama Mekânları” çalıştayı 27-28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Çalıştay, “Cumhuriyetin 100. Yılında Ankara’da Kutlama ve Mekanları” başlıklı bir panel ile başlayacak, onu izleyen Erken Cumhuriyet Döneminde Ankara’daki kutlama mekanları ve alay rotalarını izleyecek bir Kent Yürüyüşü ile tarihsel bağlam öğrenilecek.

Ankara Kent Konseyi bünyesinde kurulmuş olan Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu (MKP) tarafından 2023 yılı hedeflenerek “Cumhuriyetin 100. Yılında Başkent Ankara” başlığı altında bir dizi etkinlik düzenleniyor. İlk olarak Ankara’da bulunan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde son yıllarda Ankara üzerine geliştirilen öğrenci projeleri sergisi 13 Ekim – 27 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlendi.

Örnek bir başkent olarak tasarlanmış olan Ankara’nın dününü, bugününü ve geleceğini konu alan ve 2023 yılında gerçekleştirilecek olan Sempozyum ise, kentin doğal ve yapılı çevresini, kültürel mirasını, mimarlık kültürünü, sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve sosyo-kültürel yapılanmasını, gündelik yaşamını ve ortak yaşam mekânlarını konu alacak. Sempozyumda Ankara ile ilgili araştırmaların kentlilerle paylaşılmasının yanı sıra, araştırmacılar, karar vericiler ve kentliler arasında köprü kurulması hedefleniyor; bu sayede, disiplinlerarası paylaşım ve iletişim ortamının oluşması ve kentsel politikaların üretilmesi/uygulanması sürecinde potansiyel eşgüdümün sağlanması bekleniyor.

“Cumhuriyetin 100. Yılında Başkent Ankara” kapsamında ikinci büyük etkinlik ise AKK Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu ve AnkaraAks işbirliği ile “Ankara’da Kutlama Mekânları” başlığı altında 27-28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Atölyeler, forumlar, paneller ve kent yürüyüşünü kapsayacak üç günlük bir çalıştay olarak kurgulanan etkinlik Gençlik Parkı içinde bulunan Ankara Kent Konseyi Binası merkez olmak üzere kentin farklı mekânlarında gerçekleştirilecek. Danışma Kurulunu Ankara’nın çeşitli üniversitelerinden öğretim üyelerinin oluşturduğu çalıştayın, planlamasını ve yürütücülüğünü ise mimarlık ve kent üzerine tasarım, tarih, koruma, planlama gibi farklı alanlarda çalışan öğrenciler, araştırma görevlileri ve sivil toplum çalışanları üstleniyor.

Temel amacı Ankara’nın kutlama ve kamusal mekânlarını kapsamlı bir şekilde çalışmak, tartışmak ve tasarlamak olarak belirlenen üç günlük çalıştayda, Cumhuriyet’in ilanının 100. yılına girerken kutlama kavramı öncelikle mekânsal açıdan incelenecek, kutlamaların yıllar içinde gösterdiği gelişim ve değişim süreci çeşitli aktörler ve yöntemler ile yeniden hatırlanacak, günümüzde kutlama pratiklerinin anlamı ve biçimi tartışılacak ve tüm bu verilerin ışığında kutlama mekânları ve etkinlikleri için senaryolar ve öneriler geliştirilecek.

“Cumhuriyetin 100. Yılında Ankara’da Kutlama ve Mekânları” başlıklı bir panel ile program başlayacak, onu izleyen Erken Cumhuriyet Döneminde Ankara’daki kutlama mekânları ve alay rotalarını izleyecek bir Kent Yürüyüşü ile tarihsel bağlamı öğrenilecek. İkinci ve üçüncü günlerde eş zamanlı yürütülecek olan atölyeler ile Ankara’daki kutlama pratiklerini ve mekânlarını ele alacak düşünsel, eleştirel ve üretime açık birer tartışma alanı olarak kurgulanan etkinlik, yürütücü ve katılımcıların uzmanlık alanlarına göre birbirlerine eklemlenerek kapsamlı bir kolektif üretim ortamına dönüşecek.

“Kolektif Bir Mekânsal Analiz Çalışması: Ankara’da Kutlamanın Fırsatları, Sorunları, Geleceği” atölyesinde kent detaylı ve bilimsel bir şekilde kutlamalar ışığında çalışılacak. (Kontenjan: 15 kişi)
Yürütücüler: Araş. Gör. Gökhan Okumuş (ODTÜ, Kültürel Miras Koruma), Araş. Gör. Elif Kaymaz (ODTÜ, Mimarlık Tarihi) Danışman: Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur (Gazi Ü., Şehir ve Bölge Planlama)

“Minecraft’ta Kutlama MOD’u: İki Nesil Bir Cumhuriyet” atölyesinde çocuklar büyükanne ve büyükbabalarıyla bir araya getirilerek, nesiller arası bilgi aktarımı sağlanarak, Minecraft oyun dünyasında bir kutlama mekânı hazırlanacak. (Kontenjan: 10 çoçuk 10 ebeveyn olmak üzere 20 kişi)
Yürütücüler: Dr. Öğr. Üyesi Aktan Acar (TOBB ETÜ, Mimarlık), Araş. Gör. Bilge Karakaş (ODTÜ, Mimarlık), Araş. Gör. Aysema Ülke (Başkent Ü., Mimarlık)

“Kut-la-ma Mekânları: Beden ve Mekân Atölyesi”nde sanat ve performans arakesitinde kutlama pratiklerinin kamusal alanı dönüştürücü etkisi üzerinden alternatifler sunulacak. (Kontenjan: 15 Kişi)
Yürütücü: Öğr. Gör. Elif Zilan (Atılım Ü., Güzel Sanatlar Ortak Dersler) Atölye Kolaylaştırıcıları: Araş. Gör. Simla Şanlı (Başkent Ü., Mimarlık), Çolpan Ertem (Bilkent Ü., Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Öğrenci)

“Kutlama Mekânları Tasarım Atölyesi”nde Ankara için farklı ölçeklerde ve biçimlerde kutlama mekânları tasarlanacak.
(Kontenjan: 15 kişi)
Yürütücü: AnkaraAks

“Kayıt Altı Atölyesi”nde ise Ankara’nın kutlama mekânları belgeler üzerinden okunarak analiz edilecek.
(Kontenjan: 16 kişi)
Yürütücüler: Dr. Öğr. Üyesi Işıl Ruhi Sipahioğlu (TOBB ETÜ, Mimarlık), Dr. Öğr. Üyesi Selda Bancı (TOBB ETÜ, Mimarlık ),Defne Çakır (TOBB ETÜ, Mimarlık, Öğrenci Asistanı), Pelin Gür (TOBB ETÜ, Mimarlık, Öğrenci Asistanı), Utku Doğanay (TOBB ETÜ, Mimarlık, Öğrenci Asistanı) Danışman: Prof. Dr. Nur Çağlar (TOBB ETÜ, Mimarlık)

25 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar atölye kayıtları devam etmektedir.

Danışma Kurulu: Prof. Dr. Nuray Bayraktar, Prof. Dr. Cânâ Bilsel, Prof. Dr. Nur Çağlar, Doç, Dr. Kübra Cihangir Çamur, Dr. Öğr. Üyesi Burak Bican, Dr. Öğr. Gör. Fulya Özmen

Planlama ve Yürütme Kurulu: AnkaraAks (Berkutay Ali Coşkun), Utku Doğanay, Çolpan Ertem, Cemre Gökpınar, Pelin Gür, Bilge Karakaş, Elif Kaymaz, Gökhan Okumuş, Simla Şanlı, Aysema Ülke

Atölye Başvuru >>

Kent Yürüyüşü Başvuru >>

Etiketler

Bir cevap yazın