Ankara’da Kent Yürüyüşü: “Hangi Denizin Çapası?”

Ankara’nın çok katmanlı kent dokusunu inceleme amacıyla hazırlanan "Hangi denizin çapası?" yürüyüş etkinliği, 13 Mayıs-24 Haziran arasında yapılacak. Ücretsiz gezilere katılmak için kayıt yaptırmak gerekiyor.

Kızılay’dan Ankara Kalesi’ne doğru görünüm SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi

Etkinlik Hakkında

Ankara’ya dair bir efsaneye göre şehir, Mısırlıları deniz savaşlarında mağlup eden Galatlar tarafından kurulur ve “gemi çapası”na ithafla adlandırılır. Her tarihsel dönemde yeni katmanlar kazanmış olan Ankara’nın bugünkü kent imgesinde, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren inşasına ağırlık verilen devlet yapıları ile çeşitli mimar ve sanatçıların üretimi olan sivil mimari yapıları iç içe geçer.

SALT’ın Hangi denizin çapası? programı, başkentin kayda değer sivil mimari örnekleri arasında yer alan çeşitli konut ve kooperatif yapıları ile park, meydan, anıt, heykel ve seramik panolarının inceleneceği beş ayrı kent yürüyüşünden oluşuyor. Kent dokusunu biçimlendiren sivil mimari üretimlerinin tarihsel açılardan ele alınacağı program, aynı zamanda, bu üretimlerin Ankaralıların kentle kurduğu ilişkideki yerini tartışmaya açmayı amaçlıyor.

Program

  • 13 Mayıs, 13.30 Kızılay Sivil Mimari Turu
  • 20 Mayıs, 13.30 Kavaklıdere Sivil Mimari Turu
  • 3 Haziran, 13.30 Anafartalar Çarşısı Sırlı Seramikler Turu
  • 10 Haziran, 13.30 Esat-Ayrancı Sivil Mimari Turu
  • 24 Haziran, 13.30 Çankaya-Kavaklıdere Sivil Mimari Turu


Geziler Hakkında


Kızılay Sivil Mimari Turu

13 Mayıs, 13.30

Başlangıç: Ziya Gökalp Caddesi, No: 13
Bitiş: Ziya Gökalp Caddesi, Emek İşhanı

“Yeni Şehir” inşa ediliyor
Akademisyen Nuray Bayraktar’ın eşlik edeceği turda, 1920 sonrası inşasına başlanan “Yeni Şehir” bağlamında, Kızılay semtindeki kamusal mekânlar ve simgesel sivil mimari yapıları incelenecek. Katılımcılarla bu yapıların kent yaşamına katkılarının yanı sıra, semtin sivil kimliğindeki dönüşümler ile kamu mekânlarının özgürleştirici rolü değerlendirilecek.

Tur dili Türkçe’dir; katılım 10 kişiyle sınırlıdır.

Nuray Bayraktar: Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi. Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 ve Ankara’da İz Bırakan Mimarlar projelerinin yürütücüsüdür.


96’lar Apartmanı, Ankara (Mimar: Arman Güran, 1957) Fotoğraf: Metehan Özcan, 2015 Arşiv: Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 Projesi

Kavaklıdere Sivil Mimari Turu
20 Mayıs, 13.30

Başlangıç ve bitiş: Kuğulu Park

Güneye doğru genişleyen kent
1950’lerden itibaren yeni bir yerleşim yeri olarak Ankara kültür ve ticaret hayatında önem kazanan Kavaklıdere’nin sivil mimarisi, akademisyen Elvan Altan eşliğinde değerlendirilecek. Semt turu, Atatürk Bulvarı’nın Bakanlıklar’dan Kuğulu Park’a uzanan kısmı ile Tunalı Hilmi Caddesi’nde yer alan Kuğulu Pasaj, Tunalı Hilmi Oteli, Kavaklıdere Sineması, Akün Sineması ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük Binası gibi tarihî yapıları kapsayacak.

Tur dili Türkçe’dir; katılım 10 kişiyle sınırlıdır.

Elvan Altan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı. Türkiye’deki modern mimarlık örneklerinin belgelenmesi ve korunması amaçlı DOCOMOMO_Türkiye girişiminin Ankara temsilcisidir.


Başkent Apartmanı, Ankara (Mimar: Nejat Tekelioğlu, 1965) Fotoğraf: Umut Şumnu, 2015 Arşiv: Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 Projesi

Anafartalar Çarşısı Sırlı Seramikler Turu
3 Haziran, 13.30

Başlangıç: SALT Ulus
Bitiş: Anafartalar Çarşısı

Enigmatik duvarlar
Seramik sanatçısı Özgür Ceren Can’ın, Türkiye’de seramik sanatının gelişimi ve modernleşme paradigmalarının bu alana etkileri üzerine SALT Ulus’taki sunumunun ardından, Anafartalar Çarşısı’nda Füreya Koral, Atilla Galatalı, Cevdet Altuğ ve Seniye Fenmen imzalı seramik duvar panoları incelenecek.

Tur dili Türkçe’dir; katılım 10 kişiyle sınırlıdır.

Özgür Ceren Can: sanat üretimini AsiKeçi Ankara Sanat İnisiyatifi’nde sürdürüyor. “Ankara’da Kamusal Alanlardaki Seramik Duvar Panoları” projesi, 2016’da Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülü’ne hak kazandı.


Cevdet Altuğ, seramik duvar kaplaması, 1963, Anafartalar Çarşısı, Ankara Fotoğraf: Can Mengilibörü, 2016

Esat-Ayrancı Sivil Mimari Turu
10 Haziran, 13.30

Başlangıç: Esat, Başçavuş Sokak, Maliye Evleri Önü
Bitiş: Ayrancı, Gelibolu Sokak

50’lerin sıra dışı kooperatifleri
Akademisyen Esin Boyacıoğlu’nun eşlik edeceği turda, başkentin 1950’lerle birlikte artan konut ihtiyacını karşılamaya yönelik yapı kooperatifleri Esat-Ayrancı odağında incelenecek. Mimari açıdan apartman tipolojisini zorlayan, sıra dışı örnekler olarak gelişen bu yapıların işlevselliği ve biçimselliği ile kentin ortak belleğindeki konumu değerlendirilecek. Ayrıca, sosyal dönüşümlerin konut şemalarına yansıması, konut-kent estetiği ilişkisi ve kentsel dönüşüm konuları katılımcılarla tartışmaya açılacak.

Tur dili Türkçe’dir; katılım 10 kişiyle sınırlıdır.

Esin Boyacıoğlu: Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi. Çağdaş mimarlık kuramları ve eleştirileri ile erken Cumhuriyet döneminde modern mimarlık ve konut konularında yayınları bulunuyor.


Cinnah 19 Apartmanı, Ankara (Mimar: Nejat Ersin, 1955) Fotoğraf: Metehan Özcan, 2015 Arşiv: Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 Projesi

Çankaya-Kavaklıdere Sivil Mimari Turu
24 Haziran, 13.30

Başlangıç: Çankaya II. Basın Sitesi
Bitiş: Kennedy Caddesi

Çıkmazdan sağ kalanlar
Akademisyen Umut Şumnu’nun eşlik edeceği tur, Çankaya ve Kavaklıdere semtlerinde 1950 ile 1970 yılları arasında inşa edilen, konut ve barınma kültürü bakımından öne çıkan mimari yapıları kapsayacak. Güzergâh boyunca, kooperatif ve ikramiye apartmanları ile biçimselliğiyle dikkati çeken tek apartman yapıları incelenecek. Ayrıca, kentsel dönüşüm politikaları ile yıkım tehdidi altında olan sivil mimari mirasının toplumsal bellek ve mimari tarih açısından önemi ve korunması konuları değerlendirilecek.

Tur dili Türkçe’dir; katılım 10 kişiyle sınırlıdır.

Umut Şumnu: Başkent Üniversitesi ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 projesinin araştırmacısı ve Ankara’da İkramiye Apartmanları projesinin yürütücüsüdür.


Sönmez Apartmanı, Ankara (Mimar: Sabih Kayan, 1957) Fotoğraf: Umut Şumnu, 2015 Arşiv: Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 Projesi

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için:

[email protected]
0312 324 3024 

Etiketler

Bir cevap yazın