Amed Kentsel Araştırma Atölyeleri 1: Hareket Halinde Yürür Çizer Atölyesi

23-24 Mart 2019 tarihlerinde Ahmet Doğu İpek, Emre Özyetiş, Pelin Kaydan yürütücülüğünde, Diyarbakır Mimarlar Odası Şube ve Loading ev sahipliğinde kentsel çalışma atölyelerinin ilki yapılacak.

TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi ve Başka Bir Atölye birlikteliğinde Mart ve Nisan aylarında Diyarbakır’da bir dizi kentsel araştırma atölyeleri düzenleniyor. Atölyeler ile birlikte mimari belgeleme, koruma, müzeleştirme ve yeniden inşa süreçlerini Diyarbakır özelinde tartışmaya açmak hedefleniyor. Amaç, Diyarbakır’lı ve bölgeli mimar, tasarımcı gibi öğrenciler ve araştırmacılarla birlikte “araştırmacı” ve “araştırılan” hiyerarşisi dışında, bir kentsel araştırma yönteminin kurgulanması. İlk atölyede, Sur ile birlikte Ofis, Yeniyol, Diclekent, 75.Yol, Talaytepe, 50. Yol gibi yeni yerleşim yerlerinde gezerek eskizler yapılacak ve yereldeki mimar, akademisyen ve kentliden şehirdeki kentsel dönüşüm dinlenecek. Ahmet Doğu İpek, Emre Özyetiş ve Pelin Kaydan ile birlikte düzenlenecek “yürürçizer” atölyesi kenti çizerek, yazarak, not alarak belgeleme, haritalandırma, görselleştirme ve temsil etmek isteyen mimarlık, tasarım, planlama, güzel sanatlar öğrencilerinin katılımına açıktır.

Atölyeye katılım için başvuru formu doldurularak çizim, eskiz örneklerinin bulunduğu çevrimiçi bir bağlantı paylaşılabilir.

Atölye Hakkında:

Çizim ağırlıklı olan “yürürçizer” atölyesinde, katılımcılar bir iç ya da dış mekânı genel pratiğe uygun olarak tek bir kaçış noktasını odağa alarak değil, soyutlamaya yakın bir dille ve hareket halindeyken çizmeye davet edilir; bu şekilde mekânı üç boyutlu olarak hızla algılama ve algılananı aktarma pratiği edinirler.

Atölye, Diyarbakır’da son yıllarda gerçekleşen yıkım ve inşa süreçlerinin yaşandığı bölgelerde yürüyüşler boyunca üretilen çizimlerin toplamıdır. Aynı zamanda performatif bir deneyim öneren bu atölyede, ortaya çıkan çizimlerin kalitesinden ziyade, mekânı üç boyutlu olarak algılamaya yarayacak bir düşünme pratiği geliştirmek esastır.

Kentin yıkım, inşa ve yeniden inşa sonrası geçirdiği dönüşümün mekanları yürürçizer atölyesinin düzenleneceği rotaları şekillendirecektir.

Atölyeye katılmak isteyenlerden kent içinde hareket ederken çizim, yazı, ses araçlarını kullanarak kentsel mekanın temsilini üretmeleri beklenecektir.

Atölye boyunca üretilecek olan çizim/eskizlerin kentin dönüşümüne dair belge niteliğine sahip olması amaçlanmaktadır.

Atölye çıktılarının sergi, yayın ve veritabanı olarak kurgulanan diğer atölye ve yaz okulu için çalışma altlıkları olması hedeflenmeketedir.

Kent atölyesi programı mimari, kentsel tasarım ve planlama ile alakalı herkesin katılımına açık olmakla birlikte, yürürçizer atölyesine özellikle güzel sanatlar, mimarlık, tasarım ve planlama öğrencilerinin katılımı öncelenecektir.

Atölyeye katılmak isteyenlerin çevrimiçi paylaşabilecekleri portfolyo veya örnek çizim/yaratıcı üretimleri, atölye çıktılarının niteliklerine dair fikir sahibi olunması için başvuranlardan talep edilmektedir.

Atölye takvimi >>

Etiketler

Bir cevap yazın