Amed Kent Atölyesi: Yıkım-İnşa Döngüsünü Belgelemek: Barınma, Miras, Ekoloji

Amed Kent Atölyesi, 1-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenleyeceği yaz okulu kapsamında yıkımın ve inşanın türlü ve birbirlerinin içine geçmiş hallerini belgelemeyi ve anlamayı amaçlıyor. Son başvuru tarihi 24 Mayıs 2019.

Etkinliğin tanıtım metni:

Yıkım ve inşa döngüsünün biçimlendirdiği barınma, miras ve ekolojiye dair kentsel meseleleri birbirlerinden ayrıymışçasına ele alan yaklaşımları sorguluyor. Bu sorgulamayı ise söylemden ziyade yönteme odaklanarak yapmak istiyoruz.

Amed Kent Atölyesi’nin 10 günlük yaz okulunda söylem olarak birbirinden ayrışır gözüken pratikler arasındaki yöntemsel benzerlik ve devamlılıkları irdelenecek. Mimari mirası koruma adına izlenen ana akım politikaların barınma hakkına ve ekolojiye yaptığı etki kadar, miras ve ekolojiye dair meseleleri barınma hakkından yoksun bırakılan toplumsal kesimler için ikincil önemde gören muhalif yaklaşımları da tartışmaya açmaya başladık. İlerleyen süreçte barınma hakkını sahiplenen pratiklerin içerisinden çıkabilecek miras değerinin ve ekolojik değerin izini sürerken, “değer” kavramına dair konvansiyonel tanımların temelindeki mülkiyet ilişkilerini de sorgulayabilmek istiyoruz.

Böylesi bir çerçeve, Diyarbakır’a özgün tarihsel, toplumsal ve coğrafi bağlamları dikkate almakla birlikte, kentin bu bağlamlara indirgenmesine de itiraz ediyor. Dolayısıyla, kenti “yerel” ve “küresel” benzeri alışılagelmiş ikili karşıtlıklar içerisinde algılamaktansa ya da gösteri toplumunca öne çıkartılan mekan ve zamanlara indirgemektense, sürekli bir değişim, devinim ve dönüşüm içerisinde olan, türlü mekansal ölçeklerdeki ilişki ağları, ihtilaflar ve hak arama mücadeleleri üzerinden şekillenen bir mekan olarak belgelemeyi, tartışmayı ve anlamayı hedefliyoruz.

“Belgeleme” derken yalnızca bir araçtan değil yönteme dair eleştirel bir tartışmanın konusundan da söz ediyoruz. Hakikati tek başına mümkün kılma iddiasındaki belgeleme yöntemlerini ve bu yöntemlerin bireyleri, toplumları ve türlü varlığı nesneleştirme eğilimini tartışmaya açıyoruz. Bu demek değil ki belgeleme yöntemlerini öğrenmeyi önemsemiyoruz. Aksine bir dizi oturum üzerinden birer araç olarak türlü belgeleme yöntemini hep beraber öğreneceğimiz bir ortamı mümkün kılmayı hedefliyoruz. Ancak bunu yaparken eleştirel ufkumuzu bu yöntemlerle kısıtlamamanın, yani bu yöntemleri içselleştirmemenin gerekliliğini savunuyoruz.

Diyarbakır’da halihazırda belgelemiş bulunduğunuz ya da belgelemek istediğiniz mekan veya ilişkiler nelerdir?

Yaz okuluna katılmak isteyenlerin, bu soruya yukarıda özetlenen çerçeve ışığında ve kentle aralarındaki kişisel bağa da değinecek şekilde vereceği yanıtları aşağıda belirtilen dört formattan herhangi birine göre biçimlendirmelerini ve 24 Mayıs 2019 tarihine kadar iletmelerini istiyoruz.

  • 700 kelime uzunluğundaki metin (ör. düzyazı, şiir veya bunların karışımı dahil olmak üzere)
  • En fazla 4 dakika sürecek video + 50 kelime uzunluğundaki metin
  • 25 adet görsel (ör. eskiz, resim, fotoğraf, veri görselleştirme, grafik dahil, fakat proje paftası hariç)
  • 350 kelime uzunluğundaki metin + 12 görsel

20 kişilik katılımcı grubu belirlenirken Diyarbakır ve çevre illerden gelenlere öncelik verilecektir. Mimarlık eğitimini sürdürmekte olanların yaz okulunu büro stajı olarak saydırmaları mümkün olacaktır. Katılımcıların yaz okulu kaynaklı tüm harcamaları—başta konaklama ve ulaşım olmak üzere— karşılanacaktır.

Amed Kent Atölyesi Kültür İçin Alan desteğiyle 1-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenleyeceği yaz okulu için 24 Mayıs 2019 tarihine kadar ilgili herkesten başvuru alıyor.

Başvuru için tıklayın.

Etiketler

Bir cevap yazın