Ali Saim Ülgen: Tarihi Koruma Kültürünü Biçimlendirmiş Bir Cumhuriyet Aydını

MİMAD 2020-2021 dönemi çevrimiçi seminerlerinin dördüncü konuğu, Dr. Serra Akboy İlk olacak. Dr. Serra Akboy İlk, 15 Aralık 2020 Salı akşamı saat 19.00'da, "Alı̇ Saı̇m Ülgen: Tarı̇hı̇ Koruma Kültürünü Bı̇çı̇mlendı̇rmı̇ş Bı̇r Cumhurı̇yet Aydını" başlıklı sunumunu paylaşacak.

Webinar, Zoom programı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Herkese açık ve ücretsiz olan etkinliğe katılım için [email protected] adresine adınızı, soyadınızı ve email adresinizi belirten bir email yollamanız yeterli. Webinar linki, katılım için email yollayanlarla etkinlik tarihinden kısa süre önce paylaşılacak.

Konuşma Özeti:

Alı̇ Saı̇m Ülgen: Tarı̇hı̇ Koruma Kültürünü Bı̇çı̇mlendı̇rmı̇ş Bı̇r Cumhurı̇yet Aydını

“En büyük suçumuz tarihi gelenekleri ve idealist insan yetiştirmeyi esas vazife saymayı unutmaktır.”
Ali Saim Ülgen, 15 Aralık 1961

Bu sunum, Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi ve sonrasında tarihi koruma felsefesi ve uygulamasını büyük ölçüde şekillendirmiş yüksek-mimar Ali Saim Ülgen’in (1913-1963) hayatı ve çalışmalarına odaklanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında doğmuş; Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş olan Ülgen, hayatının sonuna kadar cumhuriyet değerlerini savunmuş ve entelektüel birikimini ülkesinin kalkınmasına adamış bir Türk aydını çizgisinden hiç uzaklaşmamıştır. Bu bağlamda, elli yıllık ömrüne sığdırdığı sayısız metinde ve tarihi koruma projesinde Türk olmanın verdiği sonsuz gururu çalışmaları ile bütünleştirmiştir. Vatan sevgisini mimari mirasın korunması ile özdeşleştirmiş ve halkın tarihi eserler konusunda bilinçlenmesine odaklanan bir koruma kültürünü savunmuştur. Aynı çizgide, restorasyon çalışmasını müspet bir ilim olan yorumlamış ve yurt genelinde bilimsel onarım yöntemlerinin yerleşmesi için durmaksızın çalışmıştır. Erken Cumhuriyet Döneminin dinamikleri içinde, Türk Tarih Tezi’ni tarihi koruma kültürü ile içiçe değerlendirmiş ve dönemin biçimsel analiz yöntemlerini çalışmalarında kullanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın