AKSAM Konferansları 9: Her Şey Yerli Yerinde, Osmanlı Toplumunda Yer ve Mekan Şekillendiricisi Olarak İktidar İdeolojisi

MSGSÜ Anadolu Kültürü ve Sanatı Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKSAM) tarafından düzenlenen 'mekan ve yer' temalı konferans dizisi 281 Mart'ta Ekrem Işın'ın vereceği bir konferans ile devam ediyor.

Dizinin bu defaki konuşmacısı olan Ekrem Işın’ın 28 Mart’ta gerçekleşecek konuşması “Her Şey Yerli Yerinde: Osmanlı Toplumunda Yer ve Mekan Şekillendiricisi Olarak İktidar İdeolojisi” başlığını taşıyor.

Ekrem Işın, konferansında, Osmanlı toplumunun tarihsel süreç içinde iktidar ideolojisinin belirleyici yaptırımlarıyla şekillendiğini ve iktidarın toplumsal hayat topografyasına müdahalesinin, bir istisna değil, genel bir kural olduğunu anlatacak. Işın, bu kuralın işlerlik kazandığı her yaşam alanında, “iskân etmek” ile “inşa etmek” eylemlerinin birbiriyle örtüşen kültürel, politik ve mimari yapılanmalarla sonuçlandığını, bu yapılanmaları araştırmanın ve geleneksel imparatorluk kültürünü yer ve mekân bağlamında çözümlemenin, toplumsal örgütlenmenin omurgasını ortaya çıkartan arkeolojik bir kazı yapmak anlamına da geldiğini ileri sürüyor.

“Mekan ve yer” temalı konferans dizisi, önümüzdeki günlerde yapılacak duyurularla izleyicisi ile buluşmaya devam edecek…

Etiketler

Bir cevap yazın