AKSAM Konferansları 8: İzmir-Deniz, İzmir-Tarih Projelerindeki Tasarım Araştırmaları ve Gelişme Potansiyelleri

MSGSÜ Anadolu Kültürü ve Sanatı Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKSAM) tarafından düzenlenen 'mekan ve yer' temalı konferans dizisi 21 Mart'ta İlhan Tekeli'nin vereceği bir konferans ile devam ediyor.

Tekeli konferansında, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2009-2014 yılları içinde katılımcılığa önem veren yönetim anlayışı içinde gerçekleştirilen bir tasarım yaklaşımının öyküsünü, içinde bulunduğu süreçteki deneyimi üzerinden anlatacak. Bu bağlamda konferansın ilk bölümünde; Belediye’nin yeni bir anlayışla örgütlenmesi içinde, İzmirlinin denizle ilişkisini güçlendirmek için geliştirilen İzmir-Deniz projesinin nasıl oluştuğu, elde edilen tasarım sonuçları ve uygulamada karşılaşılan sorunlarla birlikte tartışacak. Ayrıca bu yaklaşımın var olan siyasal ve tasarım yaklaşımlarından farkının, demokrasi kültürü bakımından üstünlüğü üzerinde duracak. Konferansın ikinci bölümünde ise; İzmirlinin tarihle ilişkisinin güçlendirilmesinin istendiği İzmir-Tarih projesi üzerinde durarak, projenin farklı bir katılım süreci içinde geliştirilmesi, İzmir’in tarihi çöküntü alanının canlandırılması için hazırlanan strateji dokümanı ve bu stratejide özgün bir kavram olarak geliştirilen operasyon anlayışı ve uygulama deneyimi üzerinde konuşmasını sürdürecek.

“Mekan ve yer” temalı konferans dizisi, önümüzdeki günlerde yapılacak duyurularla izleyicisi ile buluşmaya devam edecek…

Etiketler

Bir cevap yazın